Foto: Anna Ledin Wirén/Privat

Elnätet Vi vill ha en dialog med energiminister Ebba Busch gällande landets elnät och de villkor som gäller beträffande underhåll och säkerhet. Men trots att det är våra medlemmar som säkerställer Sveriges tillgång till el har våra kontaktförsök mötts av kalla handen. Det skriver Louise Olsson och Petter Johansson på Elektrikerförbundet.

För Elektrikerförbundet hänger saker och ting ihop. Ett bra elnät med stor leveranssäkerhet gagnar landets invånare, det ger säkerhet i en orolig tid och lägger grunden för vår välfärd. Det krävs satsningar på att öka överföringskapaciteten och att underhålla befintligt nät, men det behövs även skapas ny el genom ökad produktion. Våra medlemmar är beredda att hjälpa till, men vi vill säkerställa bra villkor och en sund konkurrens för de linjemontörer och kraftverksarbetare som ska bygga vårt nya elnät.

Det finns många viktiga frågor som vi vill diskutera med dig, Ebba. Vi har dock fått kalla handen vid tidigare kontakt.

Vi har sett hur väderfenomen och andra faktorer kan påverka elnätets driftsäkerhet, men även bristande överföringskapacitet påverkar säkerheten och tillgången på billig energi. Det saknas idag mängder med arbetskraft inom energisektorn, samtidigt som behoven av att bygga ut och uppdatera elnätet är stora. Trots detta finns det ingen enhetlig riktig utbildning för denna yrkeskategori. Lokala initiativ har tagits men de räcker inte på långa vägar. Istället har många utländska företag via utstationering involverats i både underhålls- och utbyggnadsarbete.

Det är självklart bra att vi kan hjälpas åt över gränserna inom EU, men det får inte ske för att det tullas på säkerhet och bristande kvalitet. Tyvärr har det hänt för många olyckor inom vår bransch de senaste åren. Svenska kraftnät och de tre största nätägarna i Sverige har ingen egen personal för drift, underhåll, felavhjälpning eller nybyggnation. Detta medför stora risker. Flera dödsolyckor har inträffat hos dessa aktörer, där både våra medlemmars och nationens säkerhet har prioriterats bort. Ingen ska behöva riskera livet på en vanlig arbetsdag. Vi tycker även att det finns en stor säkerhetspolitisk risk när det gäller landets elnät. En främmande makt kan kartlägga viktiga delar av vårt elnät genom vår enorma kompetensbrist och utstationerade företag.

Det finns många viktiga frågor som vi vill diskutera med dig, Ebba. Vi har dock fått kalla handen vid tidigare kontakt. Dina socialdemokratiska föregångare uppskattade att ta del av Elektrikerförbundets specialistkompetens. Nu sträcker vi ut en hand på nytt och önskar att du fångar upp den och är beredd på att diskutera de utmaningar som finns i energisektorn med oss.

Louise Olsson, 1:e vice ordförande Elektrikerförbundet

Petter Johansson, Energipolitiskt ansvarig Elektrikerförbundet