Egenanställningsföretagen hävdar att de erbjuder anställningar, men den sociala tryggheten är långt sämre än vid traditionella anställningar. Detta förtigs i de stora reklamkampanjerna.

En ny typ av företag jagar just nu efter kunder. På tunnelbanor, bussar och spårvagnar breder de så kallade egenanställningsföretagen ut sig i stora kampanjer som går ut på att locka arbetssökande som vill arbeta »åt sig själva« utan att starta eget. Frilans Finans, Cool Company med flera, är övertygade om att här finns mycket pengar att tjäna, men som kund har man anledning att se upp.

Uttrycket egenanställd är skapat av branschen själv. En bättre benämning vore faktureringsanlitad.

Upplägget är att den egenanställde själv drar in sina uppdrag. Faktureringen sker via egenanställningsföretaget som sedan betalar ut lön. Egenanställningsföretagen hävdar att de egenanställda är att betrakta som anställda, men det har visat sig oklart i praktiken.

I juridisk mening är den som får betalt för att utföra ett arbete antingen anställd eller egenföretagare. Regelverket för skatt, a-kassa och sjukförsäkring skiljer sig åt beroende på vilken grupp man tillhör. Några mellanting existerar inte.

När det gäller egenanställdas rätt till a-kassa till exempel har olika rättsliga instanser vänt och vridit på frågan. I flera fall har avgörandet gått ända till kammarrätten och det finns ingen tydlig linje i hur fallen har bedömts. Det ter sig tvärtom ganska godtyckligt.

Intressanta i sammanhanget är att när domstolen ansett att det handlat om en anställning, då är det företaget som den egenanställde har jobbat för som betraktats som arbetsgivare. Inte egenanställningsföretaget.

Samma mönster kan konstateras när det gäller Försäkringskassan och Skatteverket. Olika myndigheter har olika kriterier för vad som är en anställning och vad som är eget företagande.

Uttrycket egenanställd är skapat av branschen själv. En bättre benämning vore faktureringsanlitad.

Enligt egenföretagens branschorganisation finns det 20 000 egenanställda i Sverige, men många av dem arbetar deltid. I Frilans Finans annonskampanj förekommer en översättare och en fotograf som enligt reklamen är mycket nöjda med att vara egenanställda.

När jag ringer upp dem visar det sig att översättaren är pensionerad sedan 10 år tillbaka och har fortsatt att jobba mer som en hobby. Fotografen har en anställning på 75 procent i en fotobutik. Resterande tiden upp till 100 procent fyller vederbörande ut som egenanställd.

Det har förstås betydelse om de egenanställda har rätt till a-kassa och sjukförsäkring eller inte.

Av reklamen för egenanställning framgår inte att detta är oklart. Än mindre framgår om egenanställningsföretagen är beredda att betala sjukpenningen för den egenanställde de första 14 dagarna vid en sjukskrivning.

Det är knappast en slump att egenanställningsföretagen undviker den information som borde vara viktigast.