Det finns flera områden där den vita arbetarklassen lever i en utsatt situation, inte minst på grund av borgerlig politik. Men rasism är inte en av orsakerna, skriver krönikören Aida Paridad.

I veckor och månader har liberala politiker och debattörer kritiserats för att inte ta tydlig ställning mot rasismen och för att de inte medverkar i de manifestationer som har hållits runtom i landet. Så kom det till slut – liberalernas efterlängtade bidrag i den antirasistiska kampanjen i form av en artikel på DN Debatt i går, skriven  av folkpartisterna Robert Hannah och Simona Mohamsson. Och då väljer de att stå upp mot på den ”rasism” som rasifierade barn och ungdomar i förorten utövar när de ”trashtalkar” begreppet ”svensk”.

I dagar av nazistiska mordförsök på feminister och antirasister kände Robert Hannah och Simona Mohamsson att det var det här som var värt att uppmärksamma.

Wow.

Om någon tvivlade på att borgerliga politiker helt saknar förmåga och vilja att ta del av den antirasistiska kampen så vet vi det nu en gång för alla. Jag borde kanske inte vara förvånad att det här kommer från just FP och just nu, jag bär fortfarande deras krav på språktester från ett tidigare valår färskt i minnet. Det skulle egentligen krävas en avhandling för att gå igenom alla pinsamma som kränkande uttalanden i måndagens debattartikel i DN, men jag har valt ut en bråkdel här.

Det finns ingen omvänd rasism. Jag tar det igen: det finns ingen omvänd rasism, punkt. Det finns rasism och det finns de som reagerar mot den på olika sätt. De som påstår annat kan sätta sig i ett hörn med lite postkolonial teori och skämmas.

Ras­ism är något som har levt kvar i århundraden, från de rätt så våldsbenägna européerna som bestämde sig för att kolonisera världen, förslava, mörda, plundra och våldta sig fram till ett världsherravälde. Det är kvarlevorna av det här minnesvärda arvet som vi i dag har att göra med. Det kallas strukturell rasism och inte ”utanförskap”, som ni liberaler insisterar på att kalla det för att maskera ert eget politiska ansvar för att bekämpa den. Nej, det kallas rasism och det kan bekämpas med lagstiftning, folkbildning som utgår från relevant forskning och en intersektionell antirasistisk kamp på gräsrotsnivå. Inte genom att enstaka rasifierade kan göra klassresor och ”bostadskarriär”.

Det är med en total brist på maktanalys eller medvetenhet om olika gruppers positioner i samhället som folkpartisternas debattartikel fläker ut sig i Sveriges största dagstidning.

Och när vi är inne på maktpositioner vill jag att Robert Hannah och Simona Mohamsson förklarar från vilken maktposition i vårt samhälle som de här ungdomarna i förorten utövar sin ”rasism”. Vilka ledande maktpositioner sitter de eller deras föräldrar på? Vilka redaktioner sitter de och påverkar nyhetsvärdet i texter som basuneras ut över hela landet? Vilka politiska inflytanden har de i sin egen kommun och i resten av samhället?

Och med vilken politiskt makt sitter ni – Robert Hannah och Simona Mohamsson – och varnar för och hotar med att folk ska rösta på Sverigedemokraterna om inte vi inte tar ert utspel på allvar?

Det finns flera områden där den vita arbetarklassen lever i en utsatt situation, inte minst på grund av borgerlig politik. Men rasism är inte en av orsakerna. Om det här är borgerlighetens så kallade bidrag till den antirasistiska debatten så kan vi gott vara utan den.