Foto: Pixabay

Skolan Politiker säger att de satsar på skolan men ändå ökar ständigt lärares och rektorers arbetsbelastning. Nu får det får vara slut på tomma löften. Ökas inte budgetarna för skola och förskola så kommer nedskärningarna att fortsätta. Det skriver representanter för Lärarförbundets lokalavdelningar i Stockholms län.

Det är snart dags för politiker att återigen berätta för väljarna hur viktigt just deras parti tycker att det är med satsningar på förskolan och skolan. Vart fjärde år utlovas mer resurser och minskad arbetsbelastning för lärare och rektorer. När valet väl är vunnet tycks dock de här löftena inte vara så mycket värda. 

Senvintern 2020 drabbades världen av coronapandemin. Politiker på riksnivå var noga med att poängtera att det inte kommer att snålas på resurser för att få välfärden att fungera. Kommunerna fick mer statliga pengar och staten tog över en del av kommunernas kostnader. 

Det får vara slut på tomma löften. Säg som det är. Sättet ni styrt förskolan och skolan på har skapat en ständigt ökande arbetsbelastning för våra medlemmar.

Det här skapade mycket fina ekonomiska resultat för landets kommuner. Men verksamheterna då? Det var väl dit resurserna skulle styras, inte till kommunernas kassakistor? Kommunernas egen statistik är tydlig: arbetsbelastningen för medarbetare i utbildningssektorn har fortsatt att öka. Inget rår på kommunpolitikers vilja att skära ner på förskolan och skolan. Inte ens en pandemi. 

Mellan 2020 och 2021 minskade den genomsnittliga personaltätheten i länets förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasieskolor. Men när vi pratar med våra medlemmar berättar de att problemet är större än så. De får även hela tiden nya arbetsuppgifter att utföra under den tid de inte är i barngrupp eller har elever. Tid som borde användas till för- och efterarbete av lektioner.

Fenomenet att politiker säger att de satsar, men att lärares och rektorers arbetsbelastning ändå ökar, beror på att i kommunernas budgetar finns det nästan alltid ett krav på att förskolan och skolan ska “effektiviseras”. Budgeten ökas inte med så mycket som man vet att löner och inflation kommer att öka. Skillnaden mellan budgetens ökning och kostnadernas ökning måste de anställda jobba in genom att utföra fler arbetsuppgifter under samma tid. 

Som om inte detta var nog skapas ännu större nedskärningar när allt fler vinstdrivande koncerner öppnar nya förskolor och skolor. Andelen barn och elever som går i länets fristående förskolor och skolor ökade mellan 2020 och 2021, och har så gjort under en längre tid. När några elever lämnar en kommunal förskola eller skola försvinner hela deras skolpeng men kostnaden för lokaler och lärarnas löner finns kvar. Det kommunens rektorer kan göra för att hålla budget är att öka undervisningstiden för sina lärare eller minska på rörliga kostnader som särskilt stöd till elever som behöver mycket hjälp. 

Vi som undertecknar den här debattartikeln är ordförande för Lärarförbundets lokalavdelningar i Stockholms län. Vi skriver texten för att de politiker som är ytterst ansvariga för våra medlemmars arbetsmiljö ska vara medvetna om att vi ser vad ni har gjort och att vi kommer att upplysa väljarna om det under tiden fram till valet i september. 

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) behöver kommunernas budgetar för förskola och skola ökas med fem procent nästa år. Politiker som i praktiken – och inte bara i fina ord – vill satsa på förskolan och skolan måste alltså öka budgeten med mer än fem procent. Väljare behöver ha detta i åtanke när de pratar med politiker och när de läser om partiernas vallöften. Ökas budgeten för förskola och skola med mindre än  fem procent så kommer nedskärningarna att fortsätta. 

Vårt budskap till de politiker som nu börjar arbetet med att vinna väljarnas förtroende är tydligt: Det får vara slut på tomma löften. Säg som det är. Sättet ni styrt förskolan och skolan på har skapat en ständigt ökande arbetsbelastning för våra medlemmar. Ni har skurit ner. Ni har inte satsat. Budgeten för skolan och förskolan måste ökas nu. Innan det är försent. 

Anne Frimand, ordförande Lärarförbundet Sollentuna

Anna Strömberg Johansson, ordförande Lärarförbundet Sigtuna

Anders Westermark, ordförande Lärarförbundet Sigtuna

Klara Frohm, ordförande Lärarförbundet Stockholm 

Mikael Eriksson, ordförande Lärarförbundet Nacka

Mikael Alexandersson From, ordförande Lärarförbundet Salem

Mattias Ståhl, ordförande Lärarförbundet Salem

Mirlinda Quranolli, ordförande Lärarförbundet Botkyrka 

Fredrik Lundin, vice ordförande Lärarförbundet Botkyrka 

Agneta Wennsten, ordförande Lärarförbundet Värmdö

Emma Fogde Sved, ordförande Lärarförbundet Lidingö

Katharina Sparrwardt, Ordförande, Lärarförbundets Tyresö

Carina Tidén, ordförande, Lärarförbundet Södertälje

Jaana Lundqvist, ordförande, Lärarförbundet Södertälje

Jonas Persson, ordförande Lärarförbundet Järfälla

Carolina Morell, ordförande Lärarförbundet Täby

Anja Bergelin, ordförande Lärarförbundet Nynäshamn

Susanne Henne, vice ordförande, Lärarförbundet Nynäshamn

Maria Lindgren, ordförande Lärarförbundet Norrtälje

Niklas Tärnholm, ordförande Lärarförbundet Norrtälje

Kristina Karhunen, ordförande Lärarförbundet Solna

Pablo Mendoza, ordförande Lärarförbundet Huddinge

Robert Wirén, ordförande Lärarförbundet Ekerö 

Mats Pettersson, ordförande Lärarförbundet Haninge

Christina Nordlander, ordförande Lärarförbundet Upplands Bro

Lars-Erik Larsson, ordförande Lärarförbundet Upplands Bro

Linda Lindberg, ordförande Lärarförbundet Danderyd 

Maud Sandgren, ordförande Lärarförbundet Upplands Väsby

Eva Rebmann, ordförande Lärarförbundet Upplands Väsby

Sofie Granryd, ordförande Lärarförbundet Vallentuna

Björn Carnelid, ordförande Lärarförbundet Vallentuna

Åse Larsson, ordförande Lärarförbundet Vaxholm 

Linda Rung, ordförande Lärarförbundet Gotland