Skippa Klarna-fakturorna och pausa Spotify-abonnemanget till dess att kollektivavtal finns på plats

Samtidigt som strejken på Tesla pågår har facket blåst till strid mot svenska företaget Klarna. Unionen, Sveriges Ingenjörer och SSR har varslat om strejk. Spotify är ett annat techbolag som kan stå inför en liknande situation. Det märkliga är att de, till skillnad från Tesla, är svenska företag grundade av svenska företagare. Ändå vill de ha en amerikaniserad arbetsmarknad.

Kanske säger det oss något om avsaknaden av undervisning i svenska skolor om hur den svenska modellen faktiskt fungerar. För företagens vägran att teckna kollektivavtal, trots många år av påtryckningar från fackets sida, tycks mer bero på ryggmärgsreflex än faktiska argument. Svenskt Näringsliv, arbetsgivarnas egen centralorganisation, uttrycker det såhär:

Kollektivavtalet skapar tydliga spelregler för både arbetsgivare och anställda. Det blir alltså lätt att göra rätt. Genom branschanpassade villkor har du som arbetsgivare ett regelverk anpassat för just ditt företag, i stället för de lagar som annars gäller oavsett hur behoven ser ut inom din verksamhet. Kollektivavtal kan även öka flexibiliteten och medge andra lösningar och avvikelser än lagstiftningen. 

Pudelns kärna är alltså det ökade medarbetarinflytande ett kollektivavtal innebär 

Det är just denna förhandlingsmodell svensk arbetsmarknad bygger på, och som tjänat både företag och arbetstagare väl. Innehållet i ett kollektivavtal är förstås alltid en fråga om förhandling mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas intressen och maktbalansen dem emellan. Men avtalet ger, precis som Svenskt Näringsliv skriver, möjlighet till flexibilitet och anpassning utifrån de villkor som gäller i just den aktuella branschen och företaget. Det mesta av den svenska arbetsrätten är så kallad semidispositiv lagstiftning, det vill säga det är möjligt att avtala om avvikelser i centrala kollektivavtal.

Så varför sätter sig Sebastian Siemiatkowski, Klarnas VD, på tvären?

Klarna hävdar att det handlar om att villkoren är bättre utan kollektivavtal. De har delat ut flygblad till de anställda, något som även Spotify gjort, i kampanj mot kollektivavtal och menat att personalen till exempel går miste om gratis frukost. Det är naturligtvis helt och hållet upp till företaget själva om de slutar servera frukost och har inget med kollektivavtalet att göra. Det som däremot förändras är att förmåner som ges idag kan undandras så snart ledningen känner för det, medan förmåner som stipuleras i ett kollektivavtal blir föremål för förhandling.

Pudelns kärna är alltså det ökade medarbetarinflytande ett kollektivavtal innebär. Anställda slipper konfronteras individuellt med förändringar (försämringar) av arbetsvillkoren, och kan istället förhandla kollektivt via utsedda representanter. Att techkillarna inte är så förtjusta i denna ordning, kan sannolikt också ses som en spegling av att branschen bromsat in som reaktion på de högre räntorna och det allmänna stämningsläget i ekonomin. Många investerare drar sig ur branschen och vill istället satsa på bolag med god lönsamhet. Techbolagens ledning vill helt enkelt kunna packa väskorna och dra utan att behöva ta hänsyn till de anställda.

Det som är synd är att den nya generationen svenska techentreprenörer väljer att apa efter en excentrisk Elon Musk, när de borde gå i bräschen för den trygga och moderna arbetsmarknad Sverige är internationellt känd för. Tänk om Daniel Ek, Spotifys VD, och Sietmiatkovski istället för att trycka antifackliga flygblad gick ut och kritiserade Tesla och Twitter-miljardären Musk för hans attacker på den svenska modellen? Det hade varit något att vara stolt över, både som kund och som svensk.

Tills vidare, gör de anställda och din egen hushållsekonomi en tjänst: skippa Klarna-fakturorna och pausa Spotify-abonnemanget till dess att kollektivavtal finns på plats.