Bild: stock.xchng

Efter 30 års propagerande för nyliberala principer verkar det som att tankesmedjan Timbro nu har ändrat sig. Igår skrev chefen för Timbros medieinstitut dels att finanskrisen beror på nyliberalismens härjningar, dels att det nyliberala människoföraktet är ett allvarigt problem. Så långt går inte Expressens ledarsida som sträcker sig till att kritisera nyliberalismens "höga svansföring", reducera krisen till en "avkylning" samt inte bemöta argumenten från vänster med annat än pliktskyldigt yrande om frihandel.

Men om liberalerna på Expressen bryr sig om frihandel borde de också bry sig om att ta i de problem som den pågående finanskrisen har blottlagt.

Mellan 1997 och 2006 ökade fastighetspriserna i USA med 124 procent, tillväxten var hög och inflationen låg, samtidigt stod vanligts folks reallöner stilla. Medianlönen i USA har till och med sjunkit sedan 2001, så var fick folk pengar ifrån att köpa de allt dyrare husen? Ja, de lånade allt mer.

Värdeökningen på husen använde många som säkerhet till att ta ytterligare lån att konsumera för. Amerikanska företag är fortfarande beroende av en stark hemmamarknad men konsumtionen de senaste åren har inte vilat på stigande inkomster utan djup skuldsättning. De amerikanske hushållens skulder som procent av inkomsten ökade till 130 procent under 2007.

För att tillväxten ska öka måste ju folk konsumera, alltså måste de ha råd att konsumera. Men när lönerna som de senaste åren i USA inte hänger med (trots att företagens vinster ökar) då måste detta gap överbyggas på annat sätt, exempelvis genom att folk uppmuntras att låna pengar.

Om man ska försöka ta i problemen som orsakade fastighetsbubblan måste man med andra ord peta i varför den ekonomiska tillväxten i USA de senaste åren byggts på en explosion av skulder. Då måste man börja peta i ojämlikhetsproblematiken och det är någonstans här som högern inte längre vill vara med.

I grund och botten handlar det nämligen om balansen mellan arbete och kapital. Kapitalet röstar i en globaliserad värld med fötterna: passar politiken inte, då är det bara att dra. Och fort går det.

Multinationella företag kan idag spela ut lagar och regler i land X mot lagar och regler i land Y. Rörligheten gör att de kan välja och vraka och de får därför oproportionerligt mycket makt. Löntagarna försvagas relativt sett, vinsterna kan öka utan att lönerna följer med.  

Frihandel är helt avgörande för att bekämpa fattigdom och skapa välstånd. Just därför måste man våga prata om den globala obalans mellan arbete och kapital som bland så mycket annat har blottlagts av finanskrisen.

Om inte något görs åt denna kommer krav på en mer protektionistisk politik att komma som ett brev på posten, för att inte tala om fler kriser av den sort vi just nu är mitt uppe i.