debatt Politikerna i det kommunala bolag som sålde en skola till IES lyder under sekretess. Det är en direkt bisarr ordning, skriver oppositionsborgarrådet i Stockholm Kadir Kasirga (S).

Moderaterna i Stockholm håller på att sälja ut stora delar av det som vi äger gemensamt. Utöver att rea ut hyresrätter genom så kallade ombildningar, där köpare ofta snabbt säljer vidare sin nya bostadsrätt med vinster på över en miljon, så säljer man även ut våra skolfastigheter. Och man gör det på ett sätt som är minst sagt tveksamt, ur en demokratisk aspekt. Moderaterna har helt sonika valt att hemligstämpla allt som rör dessa affärer.

Internationella engelska skolan köpte nyligen sin första egna kommunala skolbyggnad. Stockholms stad sålde fastigheten till dem. Men man gjorde det med för ett hemligt pris. Man hemligstämplade allt som rörde affären. Prislappen, hur priset hade satts – allt stämplades med sekretess. När journalister försökte begära ut handlingarna så fick de dokument som var maskade med stora svarta rutor. Fastigheten sägs ha varit värderad av flera oberoende aktörer, för att hitta rätt pris, men om detta kan stockholmarna inte veta något. Eftersom det också är hemligstämplat.

Vi kan inte hålla på att hemligstämpla saker som rör offentliga medel.

De politiker som sitter i Sisab:s styrelse har fått se siffrorna, men har efter det blivit belagda med munkavle. Ingen får säga något. Trots att det rör sig om skattepengar, om saker som vi äger gemensamt. Det är en direkt bisarr ordning.

Hemlighetsmakeriet kring våra skattepengar är inget annat än en stor skandal. Återigen sätter moderaterna riskkapitalisternas intressen före stockholmarna. Nu senast kom det ytterligare en nyhet, att fastighetsbolaget SBB köper sju skolfastigheter i Stockholm. Man säljer ut så mycket man kan medan man har makten.

Självklart skaver detta ur en demokratisk synpunkt. Att man med största hemlighetsmakeri säljer ut vår gemensamma egendom på ett sätt som gör att varken journalister och medborgare kan granska och se om det är en bra affär. Vi vet heller inte om det finns några intressekonflikter mellan de i den moderatledda majoriteten som säljer ut våra gemensamma ägodelar. Sitter det ledamöter i fullmäktige som har aktier i friskolor och samtidigt ska klubba igenom beslut som gynnar just dessa friskolor? Om det har vi ingen aning.

Detta måste redovisas öppet. Vi kräver därför att finansborgarrådet tar initiativ till att man inför ett krav på ekonomisk redovisning på de ledamöter som sitter i fullmäktige. Har man aktier i ett bolag, eller andra former av ekonomiska intressen, som man ska besluta om så kan man vara jävig. Detta måste stockholmarna få veta om. Det räcker med hemlighetsmakeri nu. Vi kan inte hålla på att hemligstämpla saker som rör offentliga medel. Det är skattepengar det handlar om, men nu hanteras det mest som om det vore något ljusskyggt brevlådeföretag i ett skatteparadis.

 

Kadir Kasirga (S) är oppositionsborgarråd i Stockholm