Blerta Hoti Bild: Fortesa Hoti
Blerta Hoti Bild: Fortesa Hoti

Sverige har en feministisk rödgrön regering med en uttalad feministisk utrikespolitik. Det ger goda förutsättningar för att vara en global förebild för ett mer jämställt och fredligt samhälle.

I år är det 15 år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen anses vara en milstolpe i arbetet för kvinnors mänskliga rättigheter eftersom det var första gången säkerhetsrådet slog fast att kvinnor har en avgörande betydelse för hållbar fred och säkerhet.

I resolutionen uttrycker säkerhetsrådet särskild oro över att sexuellt våld mot kvinnor ofta utgör en strategi i krigföring. Man slår även fast att kvinnors inflytande i fredsbyggande och demokratiska processer måste öka.

Genom åren har över 40 länder antagit handlingsplaner för implementeringen av FN-resolutionen och fler systerresolutioner har uppkommit. Men kampen för ett jämställt samhälle är långtifrån över. Vi lever fortfarande i en global könsmaktsordning där kvinnor och flickor är systematiskt underordnade socialt, politiskt och ekonomiskt. Kvinnor fortsätter att vara de mest utsatta i konfliktsituationer samtidigt som straffriheten för våldtäkt som krigsbrott är hög.

I världens väpnade konflikter fortsätter våldet mot kvinnor.

Syriens kvinnor hör till de mest utsatta. Deras röster hörs inte i fredsförhandlingarna. Nu senast har det rapporteras att tusentals kvinnliga yazidier i irakiska Kurdistan kidnappats av Islamiska staten (IS) och används som sexslavar. Dessa grymheter måste upphöra.

Ett viktigt mål för att uppnå en hållbar fredlig utveckling globalt är jämställdhet mellan könen. Forskning visar att det finns starka kopplingar mellan respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och kvinnors deltagande i demokratiska och fredsfrämjande processer. Därför är det glädjande att Sverige med den nya rödgröna regeringen betonar vikten av ett feministiskt synsätt i utrikespolitiken. Det är omöjligt att uppnå demokrati och hållbar fred om hälften av befolkningen utesluts från processen.

Rent konkret handlar det feministiska synsättet om att gå från ord till handling genom att våga ställa krav på makthavare samt att omfördela resurser till organisationer och kvinnorörelser som arbetar aktivt med att främja kvinnors inflytande i konfliktdrabbade länder.

Vi kan verka lokalt för att agera globalt i dessa frågor – därför behövs det ökat stöd till insatser som skapar förutsättningar för kvinnor i konfliktdrabbade länder. Ett konkret sådant initiativ är Syrian Women’s Network som är ett nätverk som bildades i maj 2013 med stöd av Palmecentret och som arbetar för fred och demokrati genom att få in kvinnor i den syriska fredsprocessen.

Sverige har i dag goda förutsättningar att vara en global förebild för ett mer jämställt samhälle som ställer krav på värnandet av mänskliga rättigheter och därmed prioriterar kvinnors rättigheter.

Att verka för fred och säkerhet genom feministiska glasögon är ett smart och effektivt sätt att tackla våra gemensamma säkerhetsutmaningar på. Det stärker mänskliga rättigheter och möjliggör en hållbar utveckling.

Blerta Hoti, jobbar på Palmecenter och är ordförande i SSÄK (Socialdemokraternas säkerhetspolitiska klubb).