SVT:s beslut att inte sända Stefan Jarls film “Godheten” ett par månader innan riksdagsvalet är ett klokt beslut.

Sveriges Television stoppar visningen av Stefan Jarls film Godheten till efter valet, och upprördheten är stor bland många som hoppats att den skulle lämna ett viktigt bidrag till en debatt om effekterna av det som kallas New Public Management i dagens samhälle.

Som socialdemokrat borde jag således uppröras över den anpasslighet till borgerligheten som tv-ledningen visar. Yttrandefriheten är hotad. Men stämmer det? Jag tycker att det finns skäl att tänka ett varv till. När jag själv gör det tycker jag nämligen att tv-ledningens beslut är klokt.

Hur hade debatten blivit om filmen visats några månader före valet? Då hade de borgerliga partierna – med massivt stöd av media utanför tv, som till största delen är borgerliga – med all sannolikhet angripit Sveriges Television för att driva vänsterpolitik. Det hade i sin tur använts som ett argument mot public service i allmänhet och för en privatisering av den sektorn.

Det beslut man fattat blockerar sådana högerangrepp på Sveriges Television och stöder i ett längre perspektiv en i verklig mening fri tv. Det handlar om mer än visning av en enskild film. Det jag lärt mig om Stefan Jarl och hans förmåga både att provocera – snarare än reta – och att gestalta centrala politiska frågor i sina filmer, tror jag att det är en fördel om Godheten blir ett bidrag i en politisk debatt som präglar en ny valperiod och inte reduceras till en pamflett i valkampanjen.

Bengt Göransson, tidigare utbildnings- och kulturminister