Säkerhetsrådets möte i skånska Backåkra kan ha ökat möjligheterna till den fredliga lösning för Syrien som världen väntar på. I dagens läge är det ingen liten bedrift.

FN:s generalsekreterare besöker Sverige med ett bistert budskap: världen är på väg in ett nytt kallt krig. FN:s generalsekreterare António Guterres beskriver en oförsonligt delad och polariserad värld. På många sätt är läget värre än under det förra kalla kriget, menar han.

Under perioden efter andra världskriget förde USA och Sovjetunionen krig genom ombud. Blodiga, förödande krig, men krig som inte bara startades utan faktiskt också ofta kunde stoppas av förhandlingar mellan världens två supermakter. Idag plågas världen av konflikter som den i Kongo. Mellan 1998 och 2003 utkämpades ett krig i Kongo av soldater från totalt åtta länder, med en miljon och kanske så många som fem miljoner döda civila som följd. Nu blossar konflikten upp igen. Under 2017 tvingades två miljoner kongoleser att fly från sina hem. Och ingen lösning är i sikte.

  • Det som skiljer dagens kalla krig från det tidigare är alltså för det första att FN måste hantera konflikter som till och med supermakterna är oförmögna att lösa.
  • För det andra, menar Guterres, saknas de mekanismer som kunde användas under kalla kriget för att förhindra att konflikten mellan supermakterna utvecklade sig utom kontroll.

Det är det som gör konflikten i Syrien till ett sådant allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet.

Det är en unik framgång att Sverige lyckats få Säkerhetsrådet att hålla ett arbetsmöte utanför New York för första gången i rådets historia.

Kriget i Syrien skulle kunna stoppas av ett enat Säkerhetsråd. Det råder konsensus i säkerhetsrådet om att det inte finns en militär lösning på konflikten i Syrien, hävdar Guterres. Men viljan att nå en förhandlad, fredlig lösning verkar saknas.

Och vilken dag som helst kan ett ryskt bombplan krocka med Nato-plan i luften över syriska Douma. En sådan incident kan utvecklas till en okontrollerbar konflikt mellan kärnvapenmakterna, ett hot mot freden i hela världen.

Sverige är en av FN:s bästa vänner. En hängiven anhängare av multilateralism och av en världsordning byggd på folkrätt och internationella överenskommelser. En stor och trogen biståndsgivare, som dessutom ofta ger FN stöd utan att öronmärka det, så att pengarna kan användas där de behövs som bäst. En av världens största givare av humanitärt bistånd. En fredsvän.

Det är ändå en unik framgång för Margot Wallström och hennes medarbetare att Sverige lyckats få Säkerhetsrådet att hålla ett arbetsmöte utanför New York för första gången i rådets historia.

Sverige är en av FN:s bästa vänner och en av världens största givare av humanitärt bistånd.

Mötet hölls på Backåkra, Dag Hammarskjölds vackra släktgård i Skåne. När Dag Hammarskjöld utsågs till FN:s generalsekreterare för 65 år sedan, i april 1953, var världen redan djupt inne i det kalla kriget. På Koreahalvön rasade ett fullskaligt krig, Sovjetunionen vägrade att ens delta i Säkerhetsrådets möten, Kina var inte inbjudna. Supermakterna kapprustade med kärnvapen. För den tidens betraktare var det inte mycket som talade för att Förenta Nationerna skulle bli en mer framgångsrik organisation än sin föregångare Nationernas förbund. Men 65 år senare har världen ännu inte lyckats skapa en bättre världsorganisation än FN.

Mötet på Backåkra verkar ha lyckats skapat en förtroendefull stämning, en möjlighet att i lugn och ro och i en konstruktiv anda närma sig en gemensam syn på hur konflikten i Syrien ska hanteras. I dagens läge är det ingen liten bedrift.