Söndagskrönikan En ockuperat land och ett samhälle genomsyrat av våld och hot. Men där ljuset kommer i from av ord. Ord som sätts på känslor kring trauman, stress och rädsla. Organisationen Al-Marfas arbete för barnen på Västbanken ger dem självkänslan tillbaka, skriver Dan Wergelius på Olof Palmes internationella center.

Längs med bilvägen vi färdas på för att träffa organisationen Al-Marfa counselling center löper på höger sida en nio meter hög betongmur med rullar av hullingförsedd taggtråd upptill. Vi passerar genom muren via den hårt bevakade Qalandia checkpoint, och är nu på Västbanken, i zon C. Israel kontrollerar säkerheten här, men verkar inte se det som sitt ansvar att ta hand om något annat i detta ockuperade område.

Efter några minuter kommer vi till den lilla staden Al Ram, en av Jerusalems yttre stadsdelar, men som efter murens uppförande i mitten av 00-talet blivit helt avskärmad.

– Sedan muren restes så kan många inte längre komma till psykologer och mottagningar inne i Jerusalem. Jag såg ett behov av en mottagning för de människor som bor här, som saknar tillgång till den här typen av hjälp, förklarar dr Musa Najib Salahaldin som grundade Al-Marfa counselling center och fortfarande driver det.

Musa berättar om att ockupationen och det ständigt överhängande hotet av att vara kringskuren, bevakad och begränsad i sin vardag skapar en enorm stress för många barn.
– Vissa reagerar extra dåligt på stress och andra har rena trauman som måste behandlas, såsom att de fått sina hem invaderade på natten av israeliska säkerhetsstyrkor, säger Musa och fortsätter efter en kort paus:
– Kanske har militärerna misshandlat pappan i familjen framför barnen. Sådant sätter djupare spår hos ett barn än vad man kan föreställa sig.

En självkänsla som muren och ockupationen bryter ned hos barn och ungdomar, som istället bara känner frustration och oro

Vi går igenom en öppning i den rosamålade inhägnaden till Bayrouni Boys Elementary School i Al Ram, en pojkskola för barn i småskoleåldern. Här har organisationen Al-Marfa under förmiddagen, som en del i sitt arbete, ett speciellt skolprojekt. Det syftar till att skolbarnen tillsammans med en psykolog från Al-Marfa ska lära sig att sätta ord på sina känslor.

I skolmiljön och med hjälp av sådana här projekt ser Al-Marfa om något barn uppvisar särskilda tecken som tyder på stress eller traumatiska upplevelser.

Vi får sitta med i klassrummet när psykologen Māy Hamayel och hennes praktikant Thara Ghazawna, som går psykologprogrammet på Al Quds universitet och som varit på Al-Marfa i snart ett halvår, gör en övning i en lågstadieklass. Barnen får arbeta med sina känslor kring våld. Våld i hemmet, bland kompisar, i skolan och i det samhälle som de lever i.

Ett samhälle som genomsyras av våld och hot om våld. När skolbarnen har sin kombinerade frukostrast och gymnastikövning på skolgården vinkar vi hej då. Sedan på Al-Marfas kontor pratar vi om verksamheten och livet strax utanför muren. Musa berättar att Olof Palmes internationella center varit med och startat Al-Marfa för 15 år sedan och att Sverige har varit viktiga i sitt erkännande av Palestina som stat.

På hans kontor hänger en vit keps med en palestinsk och en svensk flagga sida vid sida på.
– Utan hjälp hade vi inte kunnat bedriva vår verksamhet, vi har fått stöd att sätta upp centret och arbeta vidare, säger Musa.

Förutom mottagningen, som erbjuder psykosocial terapi, KBT, traumaterapi och andra terapiformer genom individuella samtal och i grupp, så bedriver även Al-Marfa opinionsbildning och centret är också delaktiga i utbildningen av psykologer och socionomer vid Al Quds universitet i Jerusalem.

– Vi hjälper människor att få ett psykiskt välmående, att hitta självkänsla så att du kan påverka andra i din närhet till positiv utveckling. En självkänsla som muren och ockupationen bryter ned hos barn och ungdomar, som istället bara känner frustration och oro, avslutar Musa när vi promenerar bort mot den nedklottrade muren tre minuter från hans kontor.

Dan Wergelius
Dan Wergelius

Dan Wergelius är opinionsbildningsansvarig på Olof Palmes internationella center