Martin Blecher. Bilder: NIAID/Flickr och privat

debatt Om Oslo-avtalet inte finns så finns inte palestinska myndigheten. Så är naturligtvis inte fallet eftersom interaktioner mellan Palestinska myndigheten, Israel och världen sker på daglig basis, skriver Martin Blecher i en slutreplik till Thomas Hammarberg och Fredrik Wadman.   

Det framgår tydligt att Thomas Hammarberg inte har kännedom om de bilaterala förhållandena mellan Israel och Palestina (Dagens Arena 22/3). 

Thomas Hammarberg misslyckas med att svara på det uppenbara: Det är möjligt att för Thomas Hammarberg, och för hans arbete som parlamentariker, har Oslo-avtalet slutat att gälla men inte för Israel och Palestinska myndigheten. Det framgår ganska tydligt eftersom länderna samarbetar enligt Oslo när det gäller säkerheten, skatte- och tullpolitik etc.

Ungefär 80 procent av de varor och tjänster som palestinierna köper, köps inne i Israel där moms betalas och sedan returneras till Palestinas stadsbudget. Cirka 50 procent av Palestinas budget kommer från skatteintäkter insamlat av Israel, överfört till Palestina

Eftersom Thomas Hammarberg, i kontrast till Palestina och Israel, anser att Oslo-avtalet inte gäller så finns det ju inga skatte- och momsintäkter att tala om.

Folkrätten är naturligtvis viktig men vad som främst styr länders relationer med varandra är bilaterala avtal. Hälsofrågan, där vaccinering ingår, är intressant just för dess försiktighet och val av ord. Att överföra något betyder att man ger upp ansvar för något. Oslo-avtalet formulerades noggrant.

En förutsättning när man replikerar på en artikel är att man läser vad man replikerar på. Fredrik Wadman skriver om artikel 56 i Genevekonventionen (Dagens Arena 23/3).

Har man läst ursprungsartikeln framkommer det vilka paragrafer en ockupationsmakt är bunden av oberoende tid som fortlöpt, samt vilka paragrafer som upphör i samband med att en militär operation har avslutats. Mellan palestinska myndigheten och Israel råder inget krigstillstånd och inga militära operationer äger rum mellan dessa parter.

Stycket om hälsovård (och därmed frågan om palestiniers vaccin) i konventionen hamnar inte under kategorin där en ockupationsmakt har förpliktelser mot de ockuperade efter att en viss tid förlöpt.

Thomas Hammarbergs eget parti erkände en stat. I Thomas Hammarbergs värld kan man erkänna stater baserat på rättigheter. Några skyldigheter och ansvar är inte att tala om.

 

Martin Blecher, generalsekreterare Vänskapsförbundet Sverige Israel