Fr v: Jakob Stone, Lotten Hammar, Malin Malm, Sofia Olsson

debatt När coronakrisen sveper fram ropar ingen efter konsulter och börsmäklare. Istället har det blivit tydligt att samhället bärs av vår välfärdspersonal. Därför måste vi bygga ett starkare samhälle där de människor som kämpar i frontlinjerna ska få sin beskärda del, skriver S-studenter.

Villkoren för arbetare i den svenska välfärden har länge varit eftersatta och bristerna blir ännu tydligare i skuggan av den pågående pandemin. Brist på skyddsutrustning, utbildning och tillsvidareanställning är i den svenska äldreomsorgen snarare regel än undantag och i vården har de anställda länge larmat om utslitande, långa arbetspass och personalbrist. Regeringen har visat handlingskraft och vidtagit viktiga åtgärder under krisen, men för att säkra kvalitet och personalförsörjning efter krisens slut måste fler, permanenta reformer genomföras. S-studenter har därför tagit fram tre välfärdskrav: Inför en 35-timmarsvecka, stoppa marknadsstyrningen och betala tillbaka studieskulden för bristyrken.

Under krisen har både fackförbund och enskild personal larmat att otrygga anställningar, med låga lönenivåer och bristande tid för återhämtning, skapat arbetsplatser med hög personalomsättning och anställda som inte vågar sjukskriva sig vid sjukdom. I äldreomsorgen har det skapat katastrofala konsekvenser i form av smittspridning och höga dödstal, inte minst i borgerligt styrda Stockholm mitt i stormens öga. Vårdanställda har länge också larmat om bristande patientsäkerhet till följd av personalbristen. Ska de som idag arbetar inom välfärden orka arbetslivet ut, och ska vi kunna locka fler till yrkesgrupperna i framtiden, behöver arbetsvillkoren kraftigt förbättras. Tillsvidareanställningar bör vara en självklarhet inom hela välfärden och dagens arbetspass bör ersättas med en 35-timmars vecka med bibehållen lön.

S-studenter vill se en successiv avskrivning av studieskulden för personer som arbetar inom bristyrken i välfärden.

Marknadsstyrningen av välfärden spär ytterligare på de dåliga arbetsvillkoren när oseriösa aktörer inte tar ansvar för sina anställdas hälsa och vinster värderas över goda arbetsvillkor. Marknadsstyrningens fokus på pinnjakt och vinstjakt förflyttar fokus från den goda omsorgen till att maximera avkastningen åt bolagens ägare. Vi vill därför se ett stopp av marknadsstyrningen inom välfärdssektorn. Professionerna behöver ges mer makt och privata ägare mindre. Man ska kunna lita på att det allmänna garanterar en likvärdig och offentlig välfärd över hela landet.

Det måste också löna sig att arbeta i välfärden. Att de som idag kämpar på frontlinjerna mot coronasmittan samtidigt har svårt att någonsin återbetala sina studielån är oacceptabelt. S-studenter vill därför se en successiv avskrivning av studieskulden för personer som arbetar inom bristyrken i välfärden. Du som arbetar som lärare, sjuksköterska eller socionom ska inte behöva arbeta ett helt liv för att bli skuldfri. Samtidigt innebär detta även ett sätt för staten att ge mer pengar i plånboken åt välfärdsarbetare utan att lägga sig i lönebildningen och hota den svenska modellen.

Vi står svaga ensamma men starka tillsammans. När coronakrisen äntligen blåst över är det hög tid att vi på riktigt värderar alla de som får Sverige att fungera.

 

Malin Malm, förbundsordförande S-studenter

Jakob Stone, utbildningspolitisk talesperson S-studenter

Lotten Hammar, socialpolitisk talesperson S-studenter

Sofia Olsson, arbetsmarknadspolitisk talesperson S-studenter