De två journalisterna Martin Schibbye och Johan Person tog sitt arbete på allvar och ville utforska vad som egentligen händer i Etiopiens provins Ogaden. De ville få svar på vilken roll Africa Oil – där Lundin Oil ingår – verkligen spelar i provinsen.

Till de mänskliga och demokratiska rättigheterna hör yttrandefriheten. Dessa rättigheter är universella, men respekteras likafullt inte överallt i världen. De begränsas av ett flertal regimer genom publiceringsförbud och censur, men också genom att journalister hindras att utföra sitt arbete, förhindras att söka och uppdaga sanningen.

I Martin Schibbyes och Johans Perssons fall har den svenska regeringen hänvisat till att man ägnat sig åt tyst diplomati för att få dem fria. Den har dock varit så tyst att man många börjat undra över inför vem eller vilka man är tyst inför.

Av medias kommentarer framgår att andra intressen än värnandet av demokratin ligger bakom regeringens tigande. Regeringens tystnad och lama hantering av demokratiska rättigheter blir till ett hot mot svenska journalisters säkerhet i utlandet, mot demokratin och yttrandefriheten.

Svenska journalister reser inte ut för att studera situationen i andra delar av världen om de inte vet att de kan lita på att regeringen är beredd att försvara deras demokratiska och mänskliga rättigheter. Det är en förutsättning för att de skall kunna göra ett bra jobb.

Jag vill vara fullständigt säker på att vår utrikesminister och utrikesdepartementet verkligen har gjort sitt yttersta för att få de svenska journalisterna i Etiopien frigivna. Det vill jag för de båda svenska journalisternas skull, men också för demokratins och yttrandefrihetens skull.

Därför ställde jag en fråga till Carl Bildt under riksdagens frågestund: Det är uppenbart att den tysta diplomatin inte har fungerat, vad avser utrikesministern att göra för att Martin Schibbye och Johan Persson snarast möjligt ska bli fria? Jag undrade också: Är utrikesministern beredd att redovisa alla de mått och steg som utrikesdepartementet vidtagit i fallet?

Vi har tagit del av den etiopiska premiärministern Meles Zenawis uttalande vid sitt statsbesök i Norge. Då utdömde han journalisterna genom att hävda att de hade varit budbärare åt en terroristorganisation. Zenawis uttalande visar att det är en politisk rättegång som det handlar om.

Det är dags att lyfta ärendet till en annan politisk nivå. I min fråga till Carl Bildt undrade jag också om utrikesministern var beredd att ta steget att lyfta frågan till en högre politisk nivå. Som att be USA om en gentjänst.

Sverige och Carl Bildt har vid tidigare tillfällen hjälpt USA i diplomatiskt känsliga situationer. En gång hjälpte utrikesministern till genom att få ut två journalister som satt fängslade i Nordkorea. Hillary Clinton tackade Carl Bildt i maj 2009 för hans ovärderliga hjälp. Hon passade vid samma tillfälle på att be Bildt om att bistå med hjälp för att få fri den då i Iran fängslade amerikanska journalisten Roxana Saberi. Utrikesministern lovade att ställa upp i den mån det var möjligt.

Carl Bildt brukar ha svar på många frågor. Men när det gällde mina frågor hade han inte något svar att ge. Ni vet säkert anledningen till det.

Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.