Sedan det stått klart att de svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye rest in i Ogaden-provinsen i östra Etiopien bland annat för att undersöka konsekvenserna av Lundin Petroleums verksamhet i området har det rapporterats allt mer om vår utrikesministers oljeerfarenheter i Etiopien.

Så för att bringa lite reda i all rapportering – följande är känt:

I maj 2000 blir Carl Bildt invald som styrelseledamot i Lundin Oil, som 2001 byter namn till Lundin Petroleum. Han lämnar styrelsen den 18 oktober 2006, strax efter att han blir utrikesminister.

Under år 2005 genomför Lundin en så kallad CSR-studie om Ogaden-provinsen i Etiopien. CSR står för ”Corporate Social Responsibility” och studien undersökte alltså risker för bland annat miljö, säkerhet och mänskliga rättigheter i samband med eventuell verksamhet i området.

Någon gång mellan den 1 januari och den 30 september 2006 (då alltså Carl Bildt fortfarande satt i styrelsen) tecknar bolaget en prospekteringslicens (det vill säga tillstånd att leta efter fyndigheter) med Etiopien.

I november 2006 tecknas ett avtal om utvinning med Etiopien. Avtalet nämns i en kvartalsrapport som är daterad till den 15 november 2006 – avtalet tecknas alltså mindre än en månad efter att Bildt lämnat styrelsen.

Enligt Lundin Petroleum själva togs ”beslut om att investera” i Etiopien någon gång under 2006. Bolaget uppger själva att:

”innan Lundin Petroleum förvärvade tillgångarna i Etiopien, konsulterade Lundin Petroleum många intressenter för att bedöma den sociopolitiska och ekonomiska situationen i landet.”

Lundin Petroleums styrelse hade elva möten under 2006 varav Carl Bildt deltog på åtta. Bolaget vill dock inte avslöja under vilka datum styrelsemötena hölls.

Varför spelar då detta staplande av fakta roll?

Bortsett från den brännande diskussionen om de etiska problem som oljeutvinning i krigsområden per automatik för med sig:

Om Carl Bildt själv fattade beslut om den verksamhet som de två gripna journalisterna skulle granska så är det, för att citera Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg, ”snudd på jäv”.

Det hela blir knappast bättre av att Sveriges utrikesminister under de gångna veckorna knappast varit tydlig i frågan. Ingen som tittat på hans uppträdande i SVT:s Skavlan, läst intervjun med honom i Expressen eller lyssnat på intervjun i Sveriges Radio kan få intrycket att detta är en man som anstränger sig för att sanningen ska fram.

Förra veckan var det många som – med rätta – tyckte att Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt måste ”lägga alla korten på bordet”. Den uppmaningen kan riktas till fler svenska politiker.

(Samtidigt som rättegången i Etiopien inletts har förundersökningen om brott mot den humanitära rätten begåtts i Sudan i samband på oljeutvinningen i landet på 90- och 00-talet fortsatt. Magnus Elving vid internationella åklagarkammaren i Stockholm ska utreda “eventuella svenska kopplingar”. Förhör med ett 40-tal personer, i Sverige och utomlands, har inletts. Utrikesminister Carl Bildt kan bli kallad.

Det står också klart att Carl Bildts egna partikamrater nu riktar kritik mot utrikesministern. det kan man läsa om här)