Tamim Alameddine (S) och Salar Rashid (S).

debatt Vi vill ge bättre förutsättningar för unga, arbetslösa och nyanlända att komma i arbete. Detta gör vi genom att ge bättre förutsättningar för jobbtorgen och vuxenutbildningen – inte försämra dem, skriver socialdemokraterna Salar Rashid och Tamim Alameddine.

Politik är att vilja. Frågan är dock vad Fredrik Lindstål (C) egentligen vill med Stockholms arbetsmarknadspolitik? Integrationspakten (en satsning på 5 miljoner) är hittills arbetsmarknads- och integrationsborgarrådet Fredrik Lindstål (C) enda satsning på arbetsmarknadspolitiken. Istället har han under tvår år varit med och minskat – utarmat tilldelningen till verksamheter inom arbetsmarknadsförvaltningen med nästan 10 procent. En siffra som motsvarar 84 miljoner. Detta har återigen inneburit minskade resurser för jobbtorgen, vuxenutbildningen och ytterligare neddragningar i satsningarna på att hjälpa personer långt ifrån arbetsmarknaden att hitta en väg till jobb.

De blågrönas budget för 2020 borde ses som ett sorgebarn för alla berörda verksamheter – men framför allt för alla invånare i den här staden. Årets budget för 2020 saknar idéer för hur man löser rådande bostadssituation, för hur Stockholm ska förmå ta sig an en förväntad lågkonjunktur, för hur vi rustar arbetslösa samt nyanlända och för hur vi ser till att skapa en jämlik skola för alla. Fredrik Lindstål (C) är med och bidrar till en politik som inte förmår att inkludera och skapa en stad för alla. En politik som stirrat sig blind på besparingar, effektiviseringar och skattesänkningar.

Vi vill öka satsningen på gruppen unga som varken arbetar eller studerar och vi vill öka antalet Stockholmsjobb som den borgerliga majoriteten minskar.

Vi socialdemokraterna, vet vad vi vill, vad för inriktning vi vill se för Stockholm och vilka prioriteringar och politiska reformer vi vill genomföra för ett Stockholm för alla. I vår socialdemokratiska budget för 2020 satsar vi på stadens arbetsmarknadspolitik. Vi har tydliga mål med vad vi vill med arbetsmarknadspolitiken.

Vi behöver en sammanhållen politik för hela Stockholm – där vi utvecklar, stärker och stimulerar välfärden och möjlighet till ett arbete. Vi vill ge bättre förutsättningar för unga, arbetslösa och nyanlända att komma i arbete. Detta gör vi genom att ge bättre förutsättningar för jobbtorgen och vuxenutbildningen – inte försämra dem. Vi vill inför månadsgaranti på jobbtorgen och stärka YFI-metoden på fler skolor. Vi vill öka satsningen på gruppen unga som varken arbetar eller studerar och vi vill öka antalet Stockholmsjobb som den borgerliga majoriteten minskar.

Alla som kan jobba – ska jobba! Gör din plikt. Kräv din rätt. Det är vår väg fram för ett Stockholm för alla.

 

Salar Rashid (S), vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Stockholm

Tamim Alameddine (S), Vällingby