Salar Rashid (S)

Den budget som den blågröna majoriteten i Stockholm nyligen presenterade kommer innebära minskade resurser för att hjälpa personer långt från arbetsmarknaden att hitta en väg till jobb, skriver socialdemokraternas Salar Rashid.

Förra veckan presenterade den blågröna majoriteten i Stockholms stad sin budget för 2020.
Inför 2019 gjorde man besparingar med 40 miljoner kronor på arbetsmarknadsnämnden.
Nu går man fram med ytterligare besparingar på 44 miljoner. På två år har man förminskat tilldelningen till verksamheter inom arbetsmarknadsförvaltningen med nästan 10 procent.

Det är en otrolig siffra! Det kommer med stor sannolikhet innebära minskade resurser igen för bland annat jobbtorgen, vuxenutbildningen och återigen neddragningar i satsningarna på att hjälpa personer långt från arbetsmarknaden att hitta en väg till jobb.

Detta under tid med förväntad lågkonjunktur och samtidigt som prognoser visar på volymökningar inom försörjningsstödet. Den blågröna majoriteten tycker konstigt nog att det verkar vara mer effektivt att lägga pengar på ekonomiskt bistånd med 37 miljoner än att ge flera möjligheten att komma ut i egen försörjning.

Konstigt nog får vuxenutbildningen dessutom en minskad schablon, samtidigt som man tar bort anslagen för stödinsatser. Detta i en tid då prognoserna visar att fler elever söker sig till vuxenutbildningen – för att komma vidare med sina liv.

Den grönblå majoriteten avskaffade dessutom 90-dagarsgarantin – som innebär att ingen ungdom ska behöva gå arbetslös längre än 90 dagar utan att få erbjudande om sysselsättning. Nu går man även fram med ytterligare besparingar på 2,7 miljoner för det uppsökande arbetet mot unga som varken arbetar eller studerar (UVAS 20-29 år).  I sådant läge hade man förväntat sig att man åtminstone hade höjt ambitionerna inom feriejobben. Vilket tyvärr inte heller är fallet.

Stadsdelsnämndernas arbetsmarknadsåtgärder får också ett minskat anslag på 9 miljoner.
Man minskar även antalet så kallade Stockholmsjobb med 200 platser.

Vi vet att arbetslöshet förstärker segregation och leder till mänskligt slöseri av individers kraft samt försummade samhällsvinster. Om samhället inte agerar i tid kommer arbetsmarknadens behov av arbetskraft inte mötas. Fler arbetslösa kommer att stå utan en egen försörjning och fler kommer att tappa framtidstro. Människor som misstror samhället utgör en riskgrupp för psykisk ohälsa och för att tappa hela sitt sociala sammanhang. Detta har vi verkligen inte råd med!

 

Salar Rashid (S)
vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden, Stockholms stad.