Sverige har alltid varit ett teknikvänligt land som vågat ligga i framkant. Bilindustrin och IT-sektorn är bra exempel. Det har bidragit till många arbetstillfällen och ökad välfärd. En öppen hållning till naturgasen i Skåne, självfallet med alla miljökonsekvensprövningar, vore en del av viktig svensk teknikvänlig linje och politik. Industriutveckling bygger på politiskt ansvar, mod och långsiktighet.

Sverige måste åter ta på sig ledartröjan för den gröna omställningen och bidra både på hemmaplan och till andra länders utsläppsminskningar. Den borgerliga regeringen har tyvärr skruvat ner ambitionerna, avskaffat stödet till mindre kommuners klimatomställning och saknat fokus på verkningsfulla styrmedel för att minska utsläppen främst inom transportsektorn.

Med en rödgrön regering efter valet den 19 september så kommer Sverige att kunna fullfölja arbetet med att få ett mer hållbart samhälle. Men även mitt parti behöver kavla upp ärmarna och ompröva vissa ståndpunkter. Klimatutmaningen kräver kraftiga insatser och kan inte vänta på att vi stoppas av skygglappar. Frågan om naturgasens roll i Sverige är ett exempel på ett område där vi socialdemokrater behöver putsa till våra åsikter.

Oljeanvändningen i Sverige är mer än tio gånger så stor som naturgasanvändningen. Jag förstår därför inte varför naturgasen ofta utmålas som ett hot medan det talas allt mindre om vårt stora oljeberoende. När vissa talar om naturgas i Sverige så låter det som att naturgasen är en miljöskadlig energikälla som vi importerar från Ryssland. Sanningen är att den fossila naturgasen kommer från Danmark. Däremot kommer stora delar av oljan från just Ryssland. För stora delar av industrin så är naturgasen ett attraktivt och miljövänligt alternativ till oljan. Jämfört med bensin så ger natur- och biogasdrivna fordon enorma miljöfördelar.

Det är därför positivt att olika aktörer i dag letar efter naturgasfyndigheter i Sverige. Att använda våra egna naturresurser som är mindre miljöfarliga än oljan är både ett steg mot ett hållbart samhälle och ett steg mot ett mindre beroende av andra länder. Min övertygelse är att naturgasen och mer infrastruktur för gas i landet är ett viktigt bidrag för att verkligen kunna minska Sveriges stora oljeberoende. Oljan är dyrare och släpper ut mer. Naturgasen stöttar biogasen och minskar utsläppen när det ersätter bensin och olja. En mer pragmatisk syn på naturgasen kommer dessutom att bidra till större möjligheter för biogasproduktionen.

Frågor om internationell solidaritet, mänskliga rättigheter och den gröna omställningen engagerar mig starkt och för mig finns det en röd tråd genom detta. Jag vill se en ökning av förnybar energi och en ökad lokal energiproduktion i både Sverige och andra länder. Jag har särskilt engagerat mig i biogasproduktionen där just Östergötland är ett nationellt och internationellt föredöme. Toaletter, avloppsslam, matrester, blast, gödsel och andra restprodukter från lantbruket finns överallt. Biogasen är en fantastisk produkt som framställs just av sådant organiskt avfall. Sverige har ett gediget kunnande inom sophantering, fjärrvärme och energihushållning. Vi behöver öka biogasproduktionen och satsa på miljöteknikexport inom ramen för svenskt klimatbistånd.

Det är viktigt att ha perspektiv. Staten har under decennier engagerat sig i Jas Gripen-projektet. Jag ser nyttan av det i Linköping och tycker det vore värdefullt att se samma engagemang för att exportera svenskt miljökunnande. Sverige kan bli världsledande i biogasproduktion, förädling, och distribution om vi bara inser vilka möjligheter som finns. Naturgasen kan på kort sikt bli en viktig länk i en sådan spännande utveckling.

Aleksander Gabelic (S)
Riksdagsledamot