Nyhet Priserna på el är fortfarande höga och risken för nya prisrekord är stor. Dagens Arena har frågat ett par experter om vad elpris-oron betyder för dem som väljer klimat- eller miljövänlig el.

Höstens höga prisnivåer beror till stor del på en obalans mellan utbud och efterfrågan på den europeiska elmarknaden. De allt högre europeiska priserna på gas, kol och utsläppsrätter har ökat på grund av ogynnsamt väder, brister i överföringskapaciteten och en ökad efterfrågan.

Dessa prisökningar berör dig som svensk elkonsument eftersom ditt hem i dag är kopplat till det europeiska elsystemet.

Men påverkar de den miljö- eller klimatmedvetne kunden mer än andra? Som till exempel har valt ursprungsmärkt el eller miljömärkt el?

Catherine Lillo är regionchef på branschorganisationen Energiföretagen, och var tidigare ansvarig för frågor om slutkundsmarknad el. Hon tror inte att den senaste tidens höga priser har drabbat de klimatmedvetna kunderna på något särskilt sätt. Detta för att det främst är priserna på olja, kol och naturgas som gått upp.

– Elpriserna har gått upp på grund av de fossila energislagen. Kolkraften har blivit dyrare på grund av ökad efterfrågan och utsläppsrättssystemet. Men de som tillverkar till exempel vindkraft behöver inte köpa in utsläppsrätterna som blivit dyrare.

Catherine Lillo, regionchef på Energiföretagen.

Att utsläppsrätterna blivit dyrare beror på att naturgaspriserna blivit så höga att den kolbaserade elproduktionen återigen har blivit lönsam. Att kolet blivit lukrativt har i sin tur ökat efterfrågan på utsläppsrätter och därmed priserna på dessa, något Energiföretagen redogör för i en analys som publicerades tidigare i veckan.

Är det så bra för de klimatmedvetna som köpt ursprungsmärkt el från sol- och vindkraft att de klarat sig från prishöjningarna?

– Nej, så bra är det inte för dem, det är bara en liten del av priset. Alla påverkas av el-priset, om man inte har valt ett fastprisavtal. Om man sitter på ett fastprisavtal sedan tidigare har man gjort en bra affär, konstaterar Catherine Lillo.

Elmarknadsanalytikern Christian Holtz på energimarknadskonsulten Merlin & Metis har samma bild. Den som har någon av miljömärkningarna, till exempel Bra Miljöval eller 100 % Vindkraft, har inte berörts på något särskilt sätt.

– Priset på miljömärkningsprodukterna har inte påverkats nämnvärt av de senaste dagarnas turbulens på elmarknaden, säger Christian Holtz till Dagens Arena via e-post.

Enligt honom utgör den extra kostnaden för miljömärkt el denna vecka ungefär 1 procent av den totala elkostnaden, men det varierar lite beroende på vilken miljömärkning man talar om.

Elpriset har sjunkit de senast dagarna men ligger fortsatt högt och risken för nya rekordnivåer är stor, enligt flera experter och europeiska politiker. Behöver då den miljö- eller klimatmedvetne agera på något särskilt sätt?

Energiföretagens Catherine Lillo råder den som bryr sig om hållbarhet att se över nivån på sin el-användning, men detta tips riktar hon i och för sig också till alla el-konsumenter.

– Även om man köper miljövärden från en viss producent är den främsta hållbarhetsfrågan hur mycket el och energi som man använder. Ett tips till alla konsumenter är därför att titta över hur mycket energi man gör av med. Kan man bli mer effektiv i sin hantering? Vad har man för uppvärmningssystem?

Hon säger att Sverige har en fysisk elproduktion som i stort sett är hållbar – ur ett klimatperspektiv.

– Vi har vattenkraft, kärnkraft och till viss del vindkraft. Tittar man på det ur ett klimatperspektiv är den mixen hållbar. Den fysiska produktionen i Sverige är CO2-fri.

Men då den svenska elmarknaden är ihopkopplad med den europeiska går det inte att säga att varje svensk elkonsument är klimatvänlig.

Till saken hör också att alla elektroner blandas i de europeiska ledningarna och att elen som lyser upp lampan i ditt hem kan komma från vilken kraftkälla som helst, oavsett din miljömärkning. Vad märkningen gör är att den ser till att en del av det du betalar via elräkningen skickas till en miljö- eller klimatvänlig producent.

Det är komplext, men för dig som är på väg att ge upp om att på ett enkelt sätt kunna fatta ett klimatmedvetet beslut skickar Catherine Lillo med en sorts tumregel.

– Viktigt att veta är att om du som kund inte köper ursprungsmärkt el, då köper du slasken som blir över i Europa. Det är viktigt att uppmärksamma detta. Vi har ju kablar ned till Europa och den nordeuropeiska mixen. Där finns el från bland annat kol och olja. Slasken blir fossilbaserad.