Foto: Webstjärnan/Flickr.
Foto: Webstjärnan/Flickr.

Frågan om andraspråksinlärning på lärarutbildningnen handlar inte om huruvida vi ska ha detaljstyrning eller inte, utan om vilka aspekter av utbildningen som prioriteras genom att göras obligatoriska, skriver 26 lärare och forskare i en replik.

Vi uppskattar att Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, så raskt har svaratvår debattartikel, men måste uttrycka besvikelse över att vårt budskap inte till fullo tycks ha framgått. Sakfrågan handlar inte om huruvida vi ska ha detaljstyrning i lärarutbildningen eller inte. Som vi tidigare påpekat, är lärarutbildningen redan detaljstyrd. Det handlar snarare om vilka aspekter av utbildningen som anses vara viktiga och prioriteras genom att göras obligatoriska.

Vi ger starkt stöd till särskilda ämneslärarutbildningar för svenska som andraspråk, men det vi vill komma åt är garantier att alla lärarstuderande, oavsett ämnesinriktning, får med sig kunskaper i språkliga aspekter av undervisningen.Den svenska lärarutbildningen görs likvärdig och kvalitetssäkras genom nationella examensmål.

Det handlar om medvetenhet om vad som kännetecknar språkbruket i de ämnen som de kommer att undervisa i. Det handlar om att förfoga över ett register av didaktiska redskap för att utveckla elevernas  ämnesspråk parallellt med ämneskunskaperna. Båda tillhör utvecklingsområden i dagens skola och båda gynnar alla elever oavsett språklig bakgrund.

Det handlar om internationalisering av utbildningen på alla nivåer i en tid av en allt mer globaliserad värld.  I slutändan handlar det om huruvida ett litet land som vårt har råd med att utesluta stora grupper av befolkningen från utbildning.

Pernilla Andersson Varga, lektor med inriktning mot likvärdighet i språk- och kunskapsutveckling, Utbildningsförvaltningen i Göteborg
Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet med inriktning på svenska som andraspråk, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet
Zahra Bayati, lektor i pedagogik, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet
Marie Carlson, docent i sociologi, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Helena Colliander, doktorand i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.
Elisabeth Elmeroth, professor i pedagogik, Institutionen för utbildningsvetenskap, Linnéuniversitetet
Saima Glogic, språkutvecklare i Tyresö
Sheila Gloppestad, förstelärare i svenska som andraspråk, Sätraskolan, Stockholm
Susanne Gustavsson, lektor i pedagogik, Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde
Ingrid Henning Loeb, lektor i pedagogik, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Per Holmberg, docent, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
Kenneth Hyltenstam, professor, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet
Helena Korp, docent i pedagogik, Institutionen för individ och samhälle, Högskolan väst
Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola
Lill Langelotz, lektor i pedagogiskt arbete, Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, Högskolan i Borås
Inger Lindberg, professor i tvåspråkighet med inriktning på andraspråksinlärning, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet
Beatriz Lindqvist, docent i etnologi, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola
Ulrika Magnusson, universitetslektor i svenska som andraspråk, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet
Helena Malmqvist, förstelärare, Katrinelundsgymnasiet, Göteborg
Jan Mellgren, verksamhetschef, Center för skolutveckling, Göteborgs stad
Elisabeth Mossberg, ordförande Lärarförbundet, Göteborg
Sven Persson, professor i pedagogik, Institutionen Barn-unga-samhälle, Malmö högskola
Tünde Puskas​, lektor i pedagogiskt arbete, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet
Roger Säljö, professor i pedagogik, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet
Gunnar Valinder, ordförande Lärarnas Riksförbund, Göteborg​​
Christina Wesslén, rektor för Ekonomiprogrammet, Katrinelundsgymnasiet, Göteborg