Emma Persson
Emma Persson

Regeringen tar till snabba populistiska åtgärder, utan att ha analyserat situationen.

I somras kunde vi läsa om bilar som brann i olika städer runt om i Sverige. Situationen i Malmö har uppmärksammats. Statistik både från polisen samt från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap visade sedan att antalet bilbränder legat på en ganska jämn nivå de senaste åren, antalet bilbränder har till och med minskat.

Den 17 augusti kallade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman till presskonferens och presenterade regeringens åtgärder mot bilbränder. De så kallade kraftfulla åtgärderna mot kriminalitet som regeringen tar upp är snabbare lagföring med jourdomstolar och skärpta straff.

Regeringens åtgärder är populistiska av slaget »hårdare tag« för att man tror att det är vad väljarna vill se. Även om vi vet att den här typen av åtgärder ej hjälper.

Med »jourdomstolar« vill regeringen ha en snabbare process i domstol. Det regeringen missar är att oavsett hur snabbt en domstol kan handlägga ett ärende måste det utredas av polisen. Jourdomstolar av den typen regeringen föreslår är alltså att börja i fel ände. Det som behövs är fler poliser för att utreda brott.

Redan i dag är rättsprocessen för ungdomar snabbare än för vuxna. En förundersökning med misstänkt under 18 år ska ske så snabbt som möjligt. Mål med misstänkt under 21 år ska behandlas skyndsamt av domstolarna och domen ska avkunnas vid huvudförhandlingen om inte detta möter synnerliga hinder.

För eventuella förordnanden av försvarare samt häktningar under helg finns det redan i dag »jourdomstolar«. De situationer då jourer vid domstolarna skulle kunna fylla en funktion är för att förordna försvarare utanför kontorstid, men det finns inte i regeringens förslag.
Vad gäller skärpta straff visar forskning att detta inte minskar brottsligheten. Det som kan minska brottsligheten är om upptäcktsrisken ökar genom större polisiär närvaro. Kriminolog Manne Gerell nämner i en intervju i Sveriges Radio den 17 augusti att fler synliga poliser som förebygger brott är effektivt och har fungerat tidigare.

Malmö satsade på detta vid ökningen av bilbränder som skedde 2008–2009. En annan viktig åtgärd var att man anställde brand- och säkerhetsvärdar för att förbättra kommunikationen med ungdomarna och andra boende i ett drabbat område.

Regeringen borde inte göra den här typen av utspel innan man har analyserat situationen och faktiskt vet att antalet bilbränder har ökat i år jämfört med förra året och åren innan samt vad bilbränderna beror på. Det skapar oro och polariserar samhället.

Emma Persson, asyl- och brottmålsadvokat och ledamot i FARR:s styrelse.

Detta är ett utdrag av en text publicerad i #4 2016 av Magasinet Arena. Vid citering, referera till Magasinet Arena. Vill du läsa vidare? Köp numret här.