Jonas Sjöstedt vill ersätta fas 3 med utbildning och något som liknar de tidigare plusjobben.

I dag rapporterar Ekot att antalet långtidsarbetslösa, det vill säga de som har varit utan arbete i mer än två år, ökar. Utvecklingen påverkades inte av den goda konjunkturen under 2010 och 2011, då många andra grupper förbättrade sin ställning på arbetsmarknaden.

Den politiska oppositionen, forskare och debattörer är samtidigt eniga om att arbetsmarknadsåtgärden fas 3 – där de som inte hittar arbete till slut hamnar – är ett misslyckande. Flera kritiker har pekat på det tveksamma i att långtidsarbetslösa tvingas till heltidssysselsättning hos arbetsgivare utan att vare sig vara anställda eller få lön. Samtidigt är de flesta överens om att det alltid kommer att finnas en grupp – större eller mindre – som står långt från arbetsmarknaden. Vad bör då göras?

Dagens Arena ställde frågan till Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt, som under förmiddagen träffade en grupp journalister i riksdagen. Jonas Sjöstedt pekar på fyra åtgärder.
– För det första vill vi att politiken ska ha ett sysselsättningsmål, och att inflationsmålet ska höjas till 3 procent, från nuvarande 2 procent. För det andra handlar det om hur man använder det budgetutrymme som finns. Skattesänkningar och billigare restaurangmoms fungerar inte. Vi vill investera i bostäder, energisektorn, kommunikationer och miljöomställning.

Enligt Jonas Sjöstedt skulle en sådan politik ha en positiv effekt på konjunktur och konsumtion, vilket i förlängningen skulle skapa fler arbetstillfällen.
– Det tredje förslaget är att expandera yrkesutbildningen och göra den mer modern. Jag tror att den skulle kunna nå fler, på ett bättre sätt. Till sist finns det de som fortfarande kommer att sakna arbete. För dem vill vi slopa fas 3 och ersätta det med utbildning, samt något som liknar de tidigare plusjobben.

Med de så kallade plusjobben, som tillkom under Persson-regeringen, har ju kritiserats även de? Hur undviker man en situation i vilken det, likt fas 3, ändå blir fel?
– Vi vill att de ska begränsas till offentliga arbetsgivare. Det är viktigt att de inte ersätter befintlig personal, och att det finns ordentliga avtal.

Men hur kan de få arbetslivserfarenhet av en sysselsättning som inte innehåller riktiga arbetsuppgifter?
– Det är viktigt med en kontakt med arbetslivet. Man blir känd för arbetsgivaren. Det kan kanske innebära en möjlighet till exempelvis framtida vikariat och en väg in.