Jonas Sjöstedt har med tydlig majoritet valts till partiordförande för Vänsterpartiet. Sjöstedt vill leda en grönare vänster.

Vänsterpartiet har som väntat valt Jonas Sjöstedt till ny partiledare. Efter att först Hans Linde och i går kväll Ulla Andersson dragit tillbaka sina kandidaturer, återstod Rossana Dinamarca som motkandidat. När valberedningen under valprocessen pläderade för Sjöstedt nämnde de att 75 procent av nomineringarna de fått in, lagts på Sjöstedt.

Jonas Sjöstedts segersiffror skrevs 179-39.

Sjöstedt tar över rodret i ett parti som befunnit sig i en nedåtgående spiral under en längre tid. I riksdagsvalet 2010 tillhörde Vänsterpartiet de som väljarnas ögon var mest otydliga. I och med att väljarna dessutom positionerar sig allt längre åt höger, är uppgiften att vända skeppet än mer komplicerad.

Jonas Sjöstedt mötte pressen direkt efter valet. Dagens Arena ställde ett par frågor om vad som nu händer med Vänsterpartiet.

På vilka sätt kommer det märkas att partiledarbyte skett?
– Vi kommer att få en tydligare grön framtoning. Dessutom kommer vi inom de kommande veckorna att ta flera initiativ till politikutveckling. Men kring exakt vad får jag och partistyrelsen återkomma till.

Grön framtoning – hur skiljer ni er från Miljöpartiet?
– Vi är ett parti som är bra på rättvise- och fördelningsfrågor. En rättvisare fördelning av ekonomiska medel är en viktig del av miljöpolitiken.

Hur ska Vänsterpartiet hantera att väljarna i allt större utsträckning positionerar sig till höger?
– Vänstern har alltid svårt att vinna val när det blåser högervindar. Jag tror att vi måste visa för väljarna att de tjänar på vänsterpolitik. Då gäller det att vi är konkreta, där har Vänsterpartiet, om jag ska vara självkritisk, inte alltid lyckats.

Vänsterpartiets politik kretsar ofta kring välfärdsfrågor. Är det en klok prioritering i dina ögon?
– Ja. Med tanke på det som hänt under hösten, med vårdskandaler och annat, är det viktigt att vi står upp som det enda tydliga alternativet som säger nej till riskkapitalister i offentlig verksamhet. Där har vi väljarna på vår sida.