Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet
Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet

En återställd krogmoms och en ny bankskatt ska ge resurser till tusentals jobb- och utbildningsplatser för unga. Det är förslag i Vänsterpartiets ekonomiska vårproposition.

Stärkta av rekorduppslutningen i demonstrationstågen på första maj presenterade i dag Vänsterpartiet sin ekonomiska vårproposition med titeln ”Fler jobb och bättre välfärd”. Partiets ekonomiska talesperson Ulla Andersson inledde sin presentation vid presskonferensen i riksdagen med en omfattande analys av vad som hänt i Sverige sedan alliansen tog makten år 2006.

Andersson pekade på att 35 000 fler är arbetslösa i dag än 2006 och att långtidsarbetslösheten samtidigt har ökat med hela 123 procent till cirka 90 000 personer. Samtidigt drar regeringen ned kraftigt på arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.

Hon pekade också på en halvering av bostadsbyggandet, försämrat underhåll av järnvägen, minskad produktivitet i näringslivet, ökad ojämställdhet, försämrade trygghetssystem, ökad fattigdom – kort sagt en synnerligen mörk bild av de sex åren med alliansen.

Vänsterpartiet vill vända utvecklingen med kraftiga investeringar i framför allt utbildning, välfärd och infrastruktur. Pengarna ska bland annat frigöras från en minskad avbetalning på statsskulden, avtrappning av jobbskatteavdraget för höginkomsttagare, återställning av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och förbud mot vinst i välfärden.

Mest konkret blir partiet när det gäller förslaget om en ny skatt för storbankerna, samt ett återställande av krogmomsen. Dessa två reformer ska frigöra tillräckligt med pengar för att finansiera 25 000 trainee-platser, 15 000 platser på yrkesutbildning, 8 000 platser på komvux och en satsning på sommarjobb.

Den nya bankskatten ska gälla för de fyra storbankerna och ligga på fem procent. Vänsterpartiet motiverar skatten med att dessa banker i dag får lägre räntor på sina lån eftersom de skyddas av statens bankgaranti. Enligt Ulla Andersson innebär det att de fyra storbankerna tjänar 30 miljarder kronor per år.