SD vill halvera statsbidragen till kommunerna. Det ska finansieras av 90 procent mindre invandring. “Omöjligt om vi inte stänger gränserna”, säger juristen Viktor Banke.

53 miljarder kronor. Så mycket vill Sverigedemokraterna enligt 2015 års budgetproposition minska statsbidragen till landets kommuner och landsting i jämförelse med nuvarande budget.

Principen kommer att kvarstå i budgeten för 2016, enligt Oscar Sjöstedt (SD), ekonomiskpolitisk talesperson.

Detta upprör kommunalrådet Anna Ljungdell (S) som i en debattartikel i Dagens Samhälle ifrågasätter hur SD har tänkt sig kommunerna ska förbättra välfärden med mer än halverade resurser.

Oscar Sjöstedt menar att det inte kommer att bli någon skillnad för kommunerna.

– Om vi minskar invandringen med 90 procent i jämförelse med Migrationsverkets prognoser kommer kommunerna att minska sina utgifter med 37,9 miljarder under denna mandatperiod, enligt statens utredningstjänsts beräkningar, säger Oscar Sjöstedt till Dagens Arena.

Med SD:s invandringspolitik ”sparar” alltså kommunerna pengar och klarar sig då med ett halverat statsbidrag.*

Men själva premissen för resonemanget, en 90-procentig minskning av invandringen, är omöjlig, menar juristen Viktor Banke, biträdande jurist på Nichols & Co. Advokatbyrå.

Detta eftersom de viktigaste faktorerna för att människor väljer att komma till Sverige är svåra att förändra med negativ signalpolitik.

– Den viktigaste faktorn för att en person väljer att fly till Sverige är att hen har anhöriga eller landsmän här. Det kan vi inte påverka genom negativa signaler, för vi kan inte kasta ut dem som redan bor här, säger Viktor Banke.

En annan försvårande del är bilden av Sverige som ett land som respekterar mänskliga rättigheter och har ett humant flyktingmottagande, menar han.

– Till sist ger vi permanenta uppehållstillstånd, det kan ha lett till att fler syrier tar sig hit. Men att folk tar sig till Tyskland trots att de har tillfälliga uppehållstillstånd visar att den faktorn inte är lika viktig, säger Viktor Banke.

För att få ner antalet flyktingar som kommer till Sverige till SD:s önskade nivåer krävs att vi stänger gränserna.

– Då måste vi ge upp skyldigheterna mot EU och gå emot internationell rätt, FN:s flyktingkommission och artikel 14 i de mänskliga rättigheterna. Det går absolut att isolera sig som land men då bör man vara tydlig mot sina väljare vad det kan få för konsekvenser, säger Viktor Banke.

Det kan bland annat påverka ett framtida Nato-samarbete och skulle definitivt utesluta Sverige från både EU- och FN-gemenskapen.

Det är svårt att driva en internationell politik som gör att man får rättigheter av andra länder men inte solidariskt erbjuder skyldigheter, säger Viktor Banke.

* Resterande belopp kommer att finansieras genom en pensionsreform som förflyttar kommunernas ansvar till staten, enligt Oscar Sjöstedt (SD).