Henrik Ekengren Oscarsson Göteborgs universitet

Nyhet Valdeltagandet går ner när människor inte har kunskap om vad valet handlar om. Göteborgs universitet har därför skapat faktablad för att öka kunskaperna kring EU-valet.

Svenskarnas opinion kring EU har kanske aldrig varit så positiv som nu. Samtidigt pågår ett omtvistat Brexit där ingen vet hur det kommer sluta. Valforskningsprogrammet vid Göteborgs Universitet kommer innan EU-valet den 26 maj publicera ett tjugofem-tal stycken olika faktablad om EU. Inför riksdagsvalet förra året gjordes 30 olika faktablad som delades ut.

– Röstdeltagande minskar när man inte har kunskap. Det finns flera skäl till att röstdeltagandet för EU-valet har ökat i Sverige. Vi är mer hemma med EU nu. Man undviker att rösta när man ogillar EU, men opinionen säger att vi inte har något intresse för Swexit idag. De partier som på papper är för ett utträde har lagt de frågorna åt sidan, berättar Henrik Ekengren Oscarsson, ledare vid Valforskningsprogrammet.

Inför EU-val brukar det träda fram nya partier, och partier som inte får en plats i riksdagen har flera gånger lyckats knipa en plats i parlamentet. Feministiskt Initiativ, Piratpartiet, Junilistan och Sverigedemokraterna finns bland dessa. I år kandiderar det nybildade partiet Vändpunkt.

– Det är lättare att sia om valdeltagande i riksdagen. Det är mer osäkert kring valdeltagandet i EP-valet. Nya partier som ställer upp i EU-valet ger ofta en dramaturgi som gör valet mer spännande.

2016 avgjordes Brexit-folkomröstningen i Storbritannien om ett utträde ur EU. Det är fortfarande oklart hur utträdet kommer gå till, och när det kommer ske. Hur Brexit kommer påverka valet är inte klart.

– Brexit blir spännande. Det går att tänka sig många scenarion. Handelsavtalen och GDPR påverkar många svenskar mer direkt, och EU-politiken blir mer synlig. Men Brexit har bidragit till att opinionen om ett Swexit gått ner. Det finns inga partier i Sverige som har hämtat inspiration från Storbritannien, spekulerar Oscarsson vidare.

Faktabladen ses som aptitretare. Forskarna vid Valforskningsprogrammet vill ge en inblick i området.

– Vi vill öka intresset för vår forskning. Nu hamnar mycket av det i olika publikationer och böcker. Med faktabladen kan man både rekrytera nya studenter när vi visar att detta är ett ämne som är roligt att forska kring. Vi vill också rensa upp i rabatten. Ibland har människor uppfattningar som går tvärt emot vad forskningen visar.