De förbereder sig för att ta över Stockholm. Helene Hellmark Knutsson (S), oppositionslandstingsråd, och Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd i Stadshuset. Bild: Jessica Segerberg
De förbereder sig för att ta över Stockholm. Helene Hellmark Knutsson (S), oppositionslandstingsråd, och Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd i Stadshuset. Bild: Jessica Segerberg

Socialdemokraterna i Stockholm har liksom partiet på riksnivå åkt på två valförluster i rad. Dagens Arena har träffat S-topparna Karin Wanngård och Helene Hellmark Knutsson som vill visa storstadsväljarna att de har gjort sin hemläxa. 

I lördags drog Socialdemokraterna i Stockholm i gång valåret med en debattartikel i Svenska Dagbladet. I artikeln presenterade partiets draglok, Karin Wanngård oppositionsborgarråd i Stadshuset och Helene Hellmark Knutsson, oppositionslandstingsråd i Landstinget, tillsammans med Stefan Löfven ett “framtidskontrakt”. I fyra punkter lovar de jobb i stället för försörjningsstöd till människor som kan jobba, mindre klasser och fler lärare, mer patienttid inom vården och fler små hyresrätter för unga och studenter.

– Väljare har sagt att det har varit svårt att veta vad vi vill och vilka frågor som är prioriterade. Nu har vi gjort vår hemläxa, säger Karin Wanngård.

Dagens Arena träffar de två S-topparna på Karin Wanngårds kontor som ligger på tredje våningen i en av Stadshusets långa, mörka korridorer. Debattartikeln i Svenska Dagbladet var tidningens mest delade text under helgen, och Wanngård och Hellmark Knutsson säger att reaktionerna på den har varit övervägande positiva.

Både Helen Hellmark Knutsson och Karin Wanngård har under åren i opposition fått kritik för att vara betydligt mer anonyma än sina politiska motståndare, moderaterna Filippa Reinfeldt respektive Sten Nordin. Men nu syns de två S-kvinnornas ansikten på reklamaffischer för “framtidskontraktet” i Stockholms kollektivtrafik. Kanske har det gjort att de blivit igenkända på tunnelbanan av stockholmarna?

– Nej, svarar de med överraskande uppriktighet.

– På morgnarna sitter ju alla och tittar i sina mobiler, säger Helene Hellmark Knutsson med ett  skratt.

Valen till kommun och landsting är inte förrän den 14 september. Varför lanserar ni vallöften redan i januari?

–  Det är viktigt för oss att komma ut med vårt budskap och våra vallöften redan nu. Tyvärr är det så att både de regionala och kommunala frågorna tenderar att försvinna i själva valrörelsen. Då blir det mest fokus på det nationella, inte minst här i Stockholm, säger Helena Hellmark Knutson.

Stefan Löfven presenterade ett framtidskontrakt för socialdemokratisk politik redan på partikongressen förra året. Vad är egentligen skillnaden mellan det och ert kontrakt för Stockholm?

– De hänger ju ihop, men situationen i Stockholm är unik med den enorma bostadsbrist vi har, privatiseringarna och de överfulla klassrummen. Det tycker jag är viktigt att vi kan leverera svar på till stockholmarna i god tid före valet, säger Karin Wanngård.

Helene Hellmark Knutsson tar upp sitt område – sjukvården – som har omgetts av svarta rubriker länge.

– Stockholms landsting befinner sig i en extrem situation när det gäller överbeläggningar och förlossningskriser. Man har ju haft Stockholms landsting som ett moderat skyltfönster där privatiseringar har varit nummer ett. Och det har inte löst problemen efter sju års regerande.

Karin Wanngård är själv höggravid och beräknas föda inom de närmsta veckorna. Trots de senaste veckornas larm om bristen på barnmorskor och överbeläggningar på Stockholms sjukhus säger hon sig inte vara direkt orolig inför förlossningen.

– Det är mitt andra barn, det spelar nog in. Men jag har valt att föda på ett akutsjukhus där hjälpen finns om något skulle hända, säger hon.

Det känns som att oppositionen skulle kunna ha öppet mål i vårdfrågan. Och i framtidskontraktet skriver ni att ”privatiseringar har nått vägs ände”. Vad menar ni med det?

– Inom landstinget kan det mycket väl tillkomma nya privata aktörer eftersom det råder fri etableringsrätt. Men i övrigt vill vi inte driva på ytterligare privatiseringar. Nu behövs ett annat fokus, och det är att öka vårdpersonalens tid med patienten. I dag går mycket personal på knäna och hinner inte gå på toaletten, äta lunch med förhöjd risk för utbrändhet som följd.

På vilket sätt når privatiseringar vägs ände om ni inte gör inskränkningar i den fria etableringsrätten?

–  Vi tror i stället att det behövs ett nytt styrningssystem som bättre matchar behoven. I dag finns det vita fläckar där specialistvård saknas. Det finns till exempel inte någon kvinnlig specialistgynekolog söder om Slussen. Man kan använda ersättningsmodeller som tar hänsyn till vårdtyngd och socioekonomiska förutsättningar. Det går även att flytta ut offentlig vård till områden där behoven är stora, säger de.

Ni är tydliga i framtidskontraktet med att jobben går först, sedan kommer skolan och vården. På jobbfronten står sig Stockholm relativt väl jämfört med resten av landet, medan resultaten i skolan sjunker och vården krisar. Hur motiverar ni er prioritering?

–  Jobben går först. Med tanke på den tillväxt vi har i Stockholm bör arbetslösheten kunna tryckas tillbaka ännu mer. Ungdomsarbetslösheten har tredubblats under Sten Nordins styre i Stockholms stadshus. Det är väldigt anmärkningsvärt och hänger ihop med skolan och bostäderna, säger Karin Wanngård och förklarar resonemanget närmare:

– Företag säger att de har svårt att rekrytera eftersom människor har svårt att flytta hit. De saknar också matchningen; att utbildningen hos de sökande inte är adekvat med den kompetens som efterfrågas, säger Karin.

Eftervalsanalyserna har varit tydliga både efter 2006 och 2010: Socialdemokraterna har tappat storstadsväljare till Moderaterna. Kampen om de så kallade marginalväljarna – personer ur medelklassen som rör sig mer illojalt mellan blocken – har hårdnat. Och i “framtidskontraktet” nämns inte tidigare socialdemokratiska signalord som “klass”, “klyftor” eller “segregation” en enda gång.

Är det mittenväljarna ni främst riktar er mot med framtidskontraktet?

–  Det är väl lite av hemläxan. Vi vill ha en politik som gäller för alla, säger Helene Hellmark Knutsson.

–  Men att minska skolklasserna är viktigt för alla barn oavsett vilken bakgrund du har. Sedan har vi ett tydligt fokus på bostadsbyggande: vi vill ha fler hyresrätter och små lägenheter för att unga människor ska kunna komma ut på bostadsmarknaden, tillägger Karin Wanngård.

Har ni satt upp något mål för hur många lägenheter ni ska påbörja under mandatperioden?

–  Vi har sagt att vi kan ställa upp på alliansens mål om att bygga 140 000 bostäder fram till 2030. Skillnaden är att vi har kunnat visa att vi kan leverera nya bostäder mellan 2002-2006. Men alliansen har inte levererat på sju år, och nu höjer de bara sin egen målsättning. Sedan är det ju upp till väljarna att avgöra vem man har mest förtroende för i byggfrågor.

Hur ska ni göra så att hyresrätterna inte blir så dyra?

– Genom att bygga många lägenheter och våga använda vår allmännytta. Man behöver inte heller sälja markanvisningar till högst bjudande utan erbjuda byggbolagen ett fast pris. Men vi är också beredda att använda tomträttsinstitutet, vilket innebär att man hyr mark i stället. Det gynnar små byggbolag som inte behöver köpa loss marken, säger Karin Wanngård.

– Vi räknar också att få en stor del av den investeringsmiljard som ingår i Socialdemokraternas nationella budget för just studentlägenheter och små hyresrätter, inflikar Helene Hellmark Knutsson.

Mycket pekar på att skolan kommer ha en avgörande roll i valen till hösten. De svenska skolresultaten har fallit mest i OECD:s senaste PISA-mätning och allt färre klarar att få gymnasiebehörighet efter grundskolan. Stockholm är inget undantag. I huvudstaden är skillnaden mellan olika skolor och områden stor. Socialdemokraterna vill vända utvecklingen med mindre klasser i årskurs 1–3 och anställa 3 000 nya lärare och pedagoger under den kommande mandatperioden.

–  Vi ser att skolan är ett problemområde. Vi har allt för många som inte klarar behörighet till gymnasieskolan, det är också för många som hoppar av skolan och som mår dåligt under sin skolgång, säger Karin Wanngård.

Framtidskontraktet innehåller stora löften. Men hur ska de finansieras? I senaste budgeten hade Socialdemokraterna med en höjning av kommunalskatten med 10 öre. Men några större skattehöjningar är inte att vänta framöver, påstår de.

–  Jag ser inte i dagsläget att skatterna kommer att behöva höjas i Stockholm. Det är klart att vi är beredda att satsa på kvaliteten framför skattesänkningar. Vi kommer att vända på varenda krona för att satsa på skolan. Men vi är inte heller främmande för besparingar, säger Karin Wanngård och nämner att stadsledningskontoret kan stå inför en bantningskur.

Den första maj drar valrörelsen igång ordentligt inför EU-valet den 25 maj. Staden och landstinget kommer att ha en gemensam valledning och Karin Wanngård och Helene Hellmark Knutsson ska jobba tätt ihop är det tänkt.

– Det är ju så, vi förbereder oss nu för att ta över på kommun-, landstings- och riksnivå efter valet, säger Karin Wanngård och stretchar den gravida kroppen lätt inför fotograferingen.