När fler tvingas söka ekonomiskt bistånd ökar pressen på socialsekreterarna. ”Vi socialsekreterare blir hellre sjukskrivna än att inte göra vårt jobb bra”, säger socialsekreteraren Madeleine Karlsson.

– I och med att folk inte får sjukersättning, samtidigt som a-kassan har inskränkts, så hamnar fler hos socialtjänsten, säger Madeleine Karlsson, socialsekreterare i Göteborg.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Bara i förra veckan framkom att två av tre arbetslösa i Sverige saknar a-kassa. Många tvingas då att vända sig till socialtjänsten. De senaste åren har antalet personer som går på ekonomiskt bistånd ökat med 15 procent. För kommunerna innebär det högre kostnader. På landets socialförvaltningar blir konsekvensen för personalen att stressen ökar.

– I de stadsdelar som jag har haft att göra med har det skett stora neddragningar. Det är budgetunderskott och många miljoner kronor som ska sparas in. Och det är klart att det slår hårt mot det ekonomiska biståndet. Vi kan bara bevilja det absolut nödvändigaste, säger Magdalena Vagnemark, som också är socialsekreterare i Göteborgs kommun och skyddsombud för fackförbundet Vision.

– Förut hade vi något som hette julpengar. Det är indraget. Då kunde varje barnfamilj få 500 kronor extra till jul, men så har det inte varit på några år. Det blir hårdare och fler avslag, fortsätter Magdalena Vagnemark.

Inte ett rättssäkert arbete
Madeleine Karlsson och Magdalena Vagnemark är två av undertecknarna till en debattartikel i Göteborgs-Posten för två veckor sedan. Där skriver de att det är näst intill omöjligt för socialsekreterare att utföra ett rättssäkert arbete.
– Vi socialsekreterare får fler klienter per handläggare. Säg att det är 70 personer som du ska hålla reda på och betala ut pengar till. Helst ska du hinna träffa dem, lyssna och komma fram till något gemensamt. Men det blir näst intill ogörligt att träffa 70 personer på en månad. Då blir det heller inte rättssäkert, säger Magdalena Vagnemark.

– Personalen mår inte bra av hur det ser ut i socialtjänsten i dag. Folk mår skit, rent ut sagt. Och om du är för tungt belastad i din yrkesroll måste du prioritera vissa saker. Risken med det är att det brister ibland, säger Madeleine Karlsson.

Vad är det ni tvingas prioritera bort?
– Det som är mest akut måste prioriteras. Det kan vara att någon far riktigt, riktigt illa hemma. Då kan det vara så att den som far illa litegrann inte kan få samma hjälp, säger Madeleine Karlsson.

Resultatet blir att personalen sliter ut sig, enligt de två socialsekreterarna.
– Personalomsättningen är väldigt hög på de flesta kontor som jag känner till. Som nyutexaminerad kanske du jobbar två–tre år, sedan är du slutkörd, säger Magdalena Vagnemark.

– Personalen vill så gärna att det ska bli bra att man arbetar till man går sönder i stället. Arbetet är väldigt tungt i förhållande till det pris man får betala för sin egen hälsa. Vi socialsekreterare blir hellre sjukskrivna än att inte göra vårt jobb bra, säger Madeleine Karlsson.