Bild: Thomas Carlgren

Många fler än tidigare kan bli aktuella för ekonomiskt bistånd, om inte konjunkturen vänder uppåt. Den bedömningen gör SKL i en kommentar till Dagens Arenas stora enkätundersökning.

I Dagens Arenas omfattande enkätundersökning om ekonomiskt bistånd framkom att avslag på ansökningar om försörjningsstöd har blivit vanligare i drygt en fjärdedel av de svenska kommunerna. Vi vände oss till SKL för att få en kommentar till resultatet.

– Att en fjärdedel av kommunerna skulle ha blivit mer restriktiva är en siffra som jag inte kan gå i god för. Men det låter inte orimligt, säger Per Arne Andersson, avdelningschef för lärande och arbetsmarknad på SKL.

– Det vi tycker oss se är att det är fler som söker ekonomiskt bistånd som aldrig har sökt det tidigare. De söker på grund av arbetslöshet, men sedan visar det sig att de har bil, är en familj med villa, eller i vart fall har tillgångar.

Bilden stämmer överens med den som Dagens Arena fick fram när tidningen vände sig direkt till olika kommuner för att få en förklaring till att antalet avslag ökar. Flera kommuntjänstemän vittnade om att nya grupper som söker ekonomiskt bistånd – av anledningen att man är arbetslös, men utan ersättning – inte har samma kunskap om de villkor som gäller för att få stöd från socialtjänsten.

– Det vi har sagt på SKL är att det kan – om konjunkturen inte vänder – vara en tidsfråga innan fler som aldrig tidigare har haft ekonomiskt bistånd behöver få det. Men vi har inte sett att vi har kommit dit än.

När du säger att det kan vara en tidfråga, hur menar du då?
– Ta situationen med att många fler söker ekonomiskt bistånd, och att det är personer som inte har a-kassa eller inte får ersättning från sjukförsäkringen. Får du inte ett jobb och inte heller ersättning från något annat system, då kan det vara en tidsfråga innan du kommer ifråga för ekonomiskt bistånd.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har under en längre period ökat i kommunerna. Efterlyser SKL några särskilda åtgärder från regeringen?
– Vi har inte formulerat några sådana krav. Vi jobbar för närvarande med underlagen för att vara säkra på vad vi ska rekommendera, och vi har ännu inte landat i vad det i så fall skulle vara.

När Dagens Arena intervjuade Christin Johansson, ordförande för Akademikerförbundet, sa hon att hon tycker sig se att kommunerna inte rustar sig för den ökade andel personer som söker ekonomiskt bistånd. Hur ser du på det?
– Jag kan varken hålla med eller gå emot henne i det. Jag har inte den fulla bilden, så jag vill inte uttala mig.

Johansson sa också att man kan misstänka att kommuner som en följd av en mer ansträngd ekonomisk situation blir mer restriktiva vad gäller försörjningsstöd.
– Det är klart att när kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar, då måste man börja titta på vad man kan göra.

– Jag tror inte att det bara handlar om att kommunerna sparar. Man måste tolka vad det står för också. I ett läge där man som kommunpolitiker har ansvar för att använda skattepengarna rätt är det klart att om man har betalat ut pengar över riksnorm, då kanske man måste börja hålla sig till riksnormen så att fler kan få bistånd.