Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M). Foto: Skärmdump från SVT.
Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M) . Foto: Skärmdump från SVT.

Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd i Stockholms län, svarar via mejl till Dagens Arena att sedan 2006 har Moderaterna gjort stora investeringar i att förbättra och bygga ut kollektivtrafiken.

I er debattartikel i Svd i dag lovar ni stora investeringar i Stockholms lokaltrafik. Men i SL:s investeringsbudgetar sedan 2007 ligger totalt nästan nio orörda miljarder som ännu inte har investerats. Varför har ni inte använt de pengarna?
– Det stämmer inte, vi håller ordning och reda på ekonomin. Att det finns investeringsmedel kvar i SL:s investeringsbudget har att göra med att vissa projekt har blivit något förskjutna i tid på grund av exempelvis överklaganden. Det är alltså medel beslutade och avsatta för investeringar. Det är inga pengar som går att använda till annat med mindre än att viktiga investeringar i kollektivtrafiken inte skulle bli av och det vore oansvarigt att hantera en investeringsbudget på det sättet.

Ni har varit i majoritet i Stockholms läns landsting sedan 2006, varför har inte de investeringar ni lovar i dag påbörjats tidigare?
– Sedan 2006 har vi gjort stora investeringar i förbättrad och utbyggd kollektivtrafik. Detta samtidigt som ekonomin är i balans. Vi har bland annat investerat i nya pendeltåg, rustat upp Lidingöbanan och Roslagsbanan, moderniserat Gröna linjen och är nu igång och uppgraderar Röda linjen. Nu har beslut också fattats om den största utbyggnaden av tunnelbanan på 40 år. Allt finansierat krona för krona. Ställ detta mot tidigare rödgröna majoriteten som inte klarade av att investera i en enda meter ny spår.

Enligt Socialdemokraterna har ni röstat emot deras förslag om en utbyggd tunnelbana. Nu vill ni plötsligt bygga ut, varför?
– Det är ett lustigt påstående för att komma från ett parti som inte tog några som helst initiativ till ny tunnelbana då de styrde landstinget. Och som därtill inte kunde samla sig till beslut om en enda meter ny spår i kollektivtrafiken. Vi har vänt den passiva politiken till aktiva framtidssatsningar. Bland annat har vi säkrat 2010 års Stockholmsöverenskommelse som omfattade investeringar på 100 miljarder i regionens infrastruktur, samt nu också beslutat om en historisk utbyggnad av tunnelbanan för 26 miljarder. Nu vill vi gå vidare och fortsätta investeringarna med utbyggd tunnelbana till Täby, Älvsjö, Liljeholmen och binda samman de Blå linjen. Stockholmarna kan med andra ord lita på att Alliansen levererar när andra politiska partier bara pratar.