Vården Stockholm har flest vårdval i Sverige och kostnaderna för Stockholmssjukvården har har ökat mest i hela landet – 4,3 miljarder jämfört med när de infördes.

Stockholms vårdkostnader sticker ut i en nationell jämförelse. Det rapporterar Svenska Dagbladet.

I Stockholmslandsting har Alliansen infört 38 olika vårdval med sammanlagt över 600 nya privata aktörer. Nummer två på listan är Uppsala och Region Skåne med 12 vårdval var.

Kostnaderna för Stockholmssjukvården har också ökat mest i hela landet. Genom vårdvalen har kostnaderna rusat med 4,3 miljarder jämfört med när de infördes.

Svenska Dagbladets kartläggning visar att störst kostnadsökning har specialiserad fysioterapi – som blivit nästan 200 procent dyrare på bara fyra år. Andra vårdval där vården blivit mycket dyrare är logopedi och hudsjukvård, där kostnaderna ökat med omkring 150 procent. Bara ett vårdval, för vaccinationer, visar lägre kostnader.

Alliansen i landstinget ser inga problem eftersom fler patienter nu får vård.

Oppositionen menar att ökningen förvärrar akutsjukvårdens kris – och lovar att vid ett maktskifte stoppa vårdvalet på flera områden. Där ibland förlossningsvården.

Läs mer: Så ojämlik blev etableringen inom Vårdval Stockholm

Finanslandstingsrådet Iréne Svenonius (M) säger till SvD att kostnadsökningen inte är något problem efter fler har fått vård.

– De har ökat eftersom vi gör fler undersökningar och operationer för att patienter ska få vård och inte köställas. Det är inte min politiska uppgift att gå in och ransonera sjukvården för patienter som uppenbart har behov av vård. Det är bra att vi har en sjukvård som är tillgänglig för människor när de behöver den. Men vi får inte vara naiva, vi måste se vad vi får för pengarna och justera vårdvalen där det behövs.

Men oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S) delar inte bilden av att det är entydigt positivt att fler söker och får vård.

– Med höftledsoperationerna var det bra eftersom det fanns en riktig behovskö att jobba bort. Men nu har vi en massa kommersiella vårdbolag som riktar reklam direkt till patienterna för att öka konsumtionen. Det är fullt logiskt sett till deras intressen, men det betyder inte att det är bra för stockholmarna. En seriös vårdpolitik måste utgå från behoven, inte fri etableringsrätt för vårdbolag som Alliansen vill.

Förra året låg den genomsnittliga kostnadsökningen på 6,6 procent för vårdvalen medan den övriga sjukvården bara tilläts öka med knappt hälften. För akutsjukhusen var den ekonomiska uppräkningen ännu mindre, vilket leder till att flera av sjukhusen drar över sina budgetar med sammanlagt 300 miljoner.

Läs också: Utvärdering: Starka grupper har gynnats av vårdvalet