Friederike Strid var med under måndagen och satte upp information om blockaden.

Vården Under måndagen trädde Vårdförbundets utökade blockad i kommunerna i kraft. Dagens Arena har pratat med en av de berörda sjuksköterskorna.

Friederike Strid är en av sjuksköterskorna som påverkas av den utökade övertidsblockaden inom kommunerna. Hon arbetar på Södertäljes LSS-team och var en av dem som under måndagen åkte runt för att sätta upp information om blockaden.

– Blockaden behövs för att markera att många gånger så är anledningen till att vården går runt för att vi faktiskt gör väldigt mycket extra för våra patienter och kollegor. Vi väljer att strunta i vår lunchrast. Vi väljer att inte gå hem i tid. Vi väljer att ta extra pass, bara för att patienten inte ska fara illa när arbetsgivaren inte har planerat för tillräcklig bemanning, säger hon.

Friederike Strid menar att vårdpersonal inom kommunen inte har det lika illa som dem som jobbar på sjukhusen. Men hon menar att stridsåtgärderna ses som nödvändiga även på hennes arbetsplats.

– Våra kollegor på sjukhusen är mycket hårdare belastade än vad vi är. Här kan man tycka att vi har det ganska bra. Det vi främst kommer behöva prioritera bort nu under blockaden är administrativt arbete. Det är framför allt det vi inte hinner under arbetstiden, säger Friederike Strid.

Svårbemannat

Att det är en svår situation för arbetsgivaren förstår Friederike Strid. Hon vet att vården står inför utmaningen att man i framtiden behöver klara sig med 75 procent av bemanningen, för att den arbetsföra befolkningen minskar medan den vårdkrävande ökar.

– Samtidigt är det 30 procent av dem som idag jobbar inom vården som inte klarar att arbeta heltid och fler och fler väljer att lämna yrket. Jag tror att minskad arbetstid är det enda sättet att göra vårdyrket attraktivt, så att fler vill och kan jobba heltid. Vi som arbetar i vården älskar vårt jobb. Men inte om det gör oss sjuka och gör att vi inte har tid med våra familjer.

Under tisdagen gick Vårdförbundet ut med ett varsel om strejk i fem regioner. Detta då förhandlingarna enligt Vårdförbundet inte gett resultat nog ännu.

– Det känns bra att det nu blir strejk. Arbetsgivaren, som oftast sitter långt från verksamheten och inte är med oss i vardagen och ser hur vi sliter och går på knäna, har ju uppenbarligen inte hört vad det är vi försöker säga, säger Friederike Strid.