Bild: Jonna Westin

Mellan 2001 och 2012 har var fjärde plats på äldreboende försvunnit. Mycket svårt sjuka människor tvingas bo kvar hemma, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Mellan 2001 och 2012 försvann var fjärde plats på ett äldreboende. Totalt innebär det att 30 000 platser på äldreboenden har försvunnit under 2000-talet. Det framkommer i en rapport som forskare på Stockholms universitet har tagit fram på uppdrag av fackförbundet Kommunal och som släpps på onsdagen.
– I praktiken innebär det här att mycket, mycket svårt sjuka människor tvingas bo kvar hemma, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström till Dagens Arena.

Att de äldre får vänta på att komma in på äldreboende innebär att de har sämre hälsa när de väl kommer in på ett boende. Samtidigt får hemtjänsten och anhöriga bära ett tyngre ansvar.
– Väldigt många blir fångar i sina egna bostäder. Det finns ju ingenting som säger att den bostaden man bor i är lämplig för att ta sig ut ifrån eller att den är lämplig att vårda i. Det är ofta också en tung arbetsmiljö för personalen.

Även förra året granskade Kommunal utvecklingen i äldreomsorgen. Då framkom att 100 000 yrkesarbetande gått ned i arbetstid för att hjälpa en äldre anhörig. Framför allt är det kvinnor med låg utbildning som tvingas gå ned i arbetstid för att hjälpa en anhörig.

När Kommunal släppte förra årets rapport sa du att kommunpolitikerna lägger mindre pengar nu än tidigare på äldreomsorg och att det kändes som en tävling om vem som kunde ha lägst kostnad utan att vårdskandaler uppstår. Upplever du att det har skett någon förändring sedan förra året?
– Ja, det kan man väl ändå säga. Man är ängsligare för vårdskandaler nu än vad man var förut. Men man vill fortfarande inte riktigt ta ansvaret i sitt eget knä.

– Jag skulle fortfarande beskriva det som att det råder ett demokratiskt underskott och ett väldigt dåligt ansvarstagande av sittande regering och sittande kommun- och landstingsstyren.