Malin Ragnegård, ordförande & Johan Ingelskog, avtalssekreterare. Foto: Kommunal

Strejk Kommunal gick under måndagen ut med ett varsel om strejk. Detta då avtalsförhandlingarna med SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Sobona strandade i fredags. 

Om ingen överenskommelse kan nås innan den 18 april kommer arbetet att läggas ned på ett stort antal arbetsplatser. Det är totalt mer än 5 000 Kommunal-medlemmar som omfattas av varslet. Det är bland annat yrkesgrupperna måltidspersonal, vaktmästare, lokalvård och renhållningsarbetare som berörs.

– En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt. Men om inte SKR och Sobona väljer att hitta en lösning vid förhandlingsbordet har Kommunal inte något annat val än att agera, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård, enligt ett pressmeddelande.

SKR ger följande kommentar till Kommunals varsel.

− Vi har tagit emot Kommunals varsel. Det är beklagligt att Kommunal väljer att varsla om stridsåtgärder och att välfärdens vardag nu riskerar att påverkas negativt. Vi är redo att hitta konstruktiva lösningar vid förhandlingsbordet, säger förhandlingschef Jeanette Hedberg i en kommentar på SKR:s hemsida.

Detta kräver Kommunal

  • Det ska vara ordning och reda i lönesättningen- Medlemmarna är inte nöjda med nuvarande lönesystem. Facket kräver också att lönesamtal ska dokumenteras.
  • Nya löner ska ut i tid. Nyförhandlad lön ska betalas ut inom ett visst datum.
  • Dygnsviloreglerna måste förenklas – besluten ska tas på lokal nivå. Enligt Kommunal har SKR och Sobona lagt fram ett bud som riskerar att äventyra dygnsvilan för stora medlemsgrupper inom vård och omsorg utan att det löser de problem med schemaläggningen som finns inom räddningstjänsten.

Texten uppdateras