Somar Al Naher, kulturskribent, och Taliah Pollack, författare, menar att inkludering av både israeliska och palestinska grupper är avgörande i fredssamtal. Foto: Lotte Fernvall/Privat

Israel Palestina Bilden av Israel och Palestina måste uppdateras och samtal om fred utgå från rättigheter för både israeler och palestinier, menar Somar Al Naher, kulturskribent. För att nå dit krävs att meningsmotståndare ser förbi känslostyrda utspel och lyssnar med viljan att förstå varandra, säger författaren Taliah Pollack. 

Samtidigt som markstrider och flygattacker pågår i Gaza lyfts behovet att motverka splittring mellan israeliska och palestinska grupper och sätta fokus på fredsperspektivet. Somar Al Naher, kulturskribent på Aftonbladet och muslim, uppmanar progressiva grupper i Sverige att stötta en utveckling där israeler och palestinier kan leva sida vid sida. Hon är också kritisk till vänsterns politik för Israel och Palestina.

– Jag tror faktiskt inte att man vet vad man vill med Israel och Palestina. Som politisk fråga har konflikten gått i arv i generationer, men det saknas en plan för hur den ska hanteras. 

Oro över Israel

Hon ser en rädsla hos israeler för att staten Israel är skör och kan elimineras. Och en rädsla hos vänstern för att ingen ska ta palestiniernas perspektiv, om de inte gör det. 

– Vi ska fokusera på palestiniernas sak, men måste också inkludera israeler i vår rättighetssträvan, säger hon. 

Taliah Pollack, judisk författare uppväxt i Israel, ser hur ord kan stå i vägen för att skapa förståelse. Hon följer nyhetsrapportering och kommentarstrådar och ser hur ett drastiskt sätt att uttrycka sig om konflikten skapar splittring. Även hon ser behovet av att palestinier och israeler hittar en gemensam väg för att fred ska vara möjligt. Men för att mötas krävs en vilja till förståelse och att tolka varandra med empati, menar hon.

– Det kräver att man inte hakar upp sig på ordval och blundar för budskapet.

Korsa en helig gräns

I både Israel och Palestina har indoktrinering av invånarna pågått i åratal, vilket lett till fördomar och svartvitt tänkande, menar Taliah Pollack. I den akuta konflikten ses civila som legitima måltavlor av motståndarsidan för att de stöttar Hamas eller för att de gjort israelisk militärtjänst. 

– Det är att gå över en helig gräns. Vi måste stå på folkets sida oavsett vilka åsikter de kan tänkas ha. 

Istället bör kritik och ansvarsutkrävande riktas mot politiska makthavare, menar hon.

Malmö som positivt exempel

I Sverige finns positiva exempel där utsträckta händer hjälper förståelsen. Somar Al Naher lyfter en ljusmanifestation i Malmö, som en judisk och en palestinsk man arrangerade gemensamt, för att hedra offren i kriget mellan Hamas och Israel. Taliah Pollack pekar på Malmö stads arbete med judiska och palestinska minoriteter och att utbilda om antisemitism.

På högre politisk nivå krävs respekt för överenskommelser som ingåtts, menar Somar Al Naher. Blockaden av Gaza och bosättningarna på Västbanken måste få ett slut.

– Världens ledare måste sätta press på Israels ledning att jobba för en fredlig lösning, också för sin egen skull.