Bild: Flickr/Flazingo Photos
Bild: Flickr/Flazingo Photos

Endast fyra av Sveriges 290 kommunchefer har ett icke-svenskklingande namn – även i Södertälje där 36 procent av invånarna har utländsk bakgrund. ”Det kan försvåra integrationen”, säger kommunalrådet Besim Aho (S).

98,5 procent, eller 286 av 290 av Sveriges kommunchefer har ett svenskklingande namn. Det visar Dagens Arenas genomgång av Sveriges kommuner och landstings lista över de 290 kommuncheferna.

Tidigare på onsdagen kunde Dagens Arena berätta att hela 65 procent av kommuncheferna är män. Redaktionen har sedan gått vidare och tittat på hur stor andel av cheferna som har ett svenskt- respektive utländskt klingande namn. Då ser representationen ännu sämre ut, med enbart fyra av 290 chefer med utländskt klingande namn.

Detta gäller också Södertälje kommun, där 36 procent av kommuninvånarna har utländsk bakgrund. De högsta positionerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innehas också av personer med typiskt svenska namn.

Ett undantag i Södertälje är ordförande i kommunfullmäktige, Besim Aho (S), som även är ledamot i kommunstyrelsen.

– Det är jätteviktigt att vi inte har en skev fördelning och att våra chefer är representativa för befolkningssammansättningen. Jag tror att Södertälje är en av de kommuner som har bäst mångfald bland politikerna, men det kan bli mycket bättre, säger han.

Besim Aho tror att högre valdeltagande bland kommuninvånarna i allmänhet, och bland dem med utländsk bakgrund i synnerhet, skulle kunna förbättra representationen.

– Det är allvarligt att en stor andel inte gör sin röst hörd. Men det räcker inte med information, vi behöver också ha personer med utländska rötter på politiska poster som kan visa att om man är engagerad kan man också påverka, säger Besim Aho.

Brist på mångfald bland kommunpolitikerna kan också påverka integrationen.

– Många har i sina tidigare hemländer varit uteslutna från den politiska gemenskapen. Om de ser exempel på personer som de kan identifiera sig med i politiken väcker det förhoppningsvis samhällsengagemang hos fler, säger Besim Aho.

Besim Aho satt inte i kommunstyrelsen när den nuvarande kommunchefen valdes och kan därför inte berätta hur de resonerade kring tillsättningen.

—-

Artikeln är uppdaterad för att förtydliga bakgrunden till granskningen, samt att förtydliga att det är personer med utländskt/svensktklingande namn vi tittat på, inte personer med utländsk bakgrund.