Dagens nyhet om de systematiska rättsövergreppen inom gränspolisen är verkligen en skandal för mycket. 

Polisskandalerna har duggat tätt under året. Reva-projektet, registret över romer, hanteringen av dödsskjutningen i Husby, videoinspelningen på en brutal misshandel av en berusad man – och i dag skriver Dagens Nyheter om Gränspolisens övergrepp på asylsökande flyktingar. Det är individer inom Gränspolisen som har agerat visselblåsare och anmält sina kollegor, som de menar har satt i system att förfalska förhör och vilseleda åklagare i jakten på “pinnar”. Allt i en strävan efter att uppfylla ledningens mål för verksamhetsplaneringen.

Det är oerhört viktigt att enskilda poliser visar civilkurage och vågar berätta om missförhållanden inom ordningsmakten. Men efter alla dessa skandaler under året undrar man hur det egentligen står till med yrkesetiken inom den svenska poliskåren? Dagens nyhet om de systematiska rättsövergreppen inom gränspolisen är verkligen en skandal för mycket.

Björn Elmbrant skrev nyligen på Dagens Arena att det borde tillsättas en medborgarkommission för att utreda polisens agerande i Husby tidigare i våras. Polisen verkar överlag vara i behov av en genomlysning. En vän som sökte till Polishögskolan tidigare i år vittnade om en chockerande macho-jargong. Som kvinna kände hon sig allt annat än välkommen i miljön.

Jakten på pinnar, den strukturella rasimen och patriarkala kårandan är samtliga symptom på att den svenska polisen inte mår bra. Och det påverkar självklart medborgarnas förtroende för den myndighet som sitter på våldsmonopolet. Det borde rikspolisstyrelsen och regeringen ta på högsta allvar. Det behövs en etisk uppryckning och en ordentlig utrensning av otidsenliga åsikter och rättsvidriga beteenden inom den svenska poliskåren.