Regeringen vill avvakta en redovisning från Arbetsförmedlingen innan de kan lova nya pengar till utbildningsinsatser, säger Jenny Petersson (M), förste ersättare i arbetsmarknadsutskottet, till Dagens Arena.

Bara en månad efter att Arbetsförmedlingen fått 18 miljoner kronor extra till utbildningsinsatser i sysselsättningsfasen är pengarna slut. Det har Dagens Arena kunnat avslöja på onsdagen. Regeringen kräver nu att myndigheten redovisar varför inte budgeten har hållits.

– Nu när budgetramen inte har kunnat hållas har alliansen gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att kolla om pengarna används på rätt sätt. Myndigheten ska redovisa det den första december så att detta inte upprepas, säger Jenny Petersson (M), som ringer upp Dagens Arena istället för arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M).

Kommer regeringen att skjuta till mer pengar före årsskiftet till utbildningsinsatser i sysselsättningsfasen?

– Jag vill avvakta redovisningen, så innan den första december vet vi inte om det blir mer pengar eller inte.

Vad händer med de personer som skulle vilja påbörja en utbildning före den första december?

– Arbetsförmedlingen har ju sagt att de har pengar till alla som har påbörjat sina programinsatser. Efter redovisningen den första december får vi ta ett beslut hur vi ska gå vidare i frågan.

Är din uppfattning att Arbetsförmedlingen har fått tillräckligt med resurser för att utbilda de som står längst bort på arbetsmarknaden som ofta hamnar i sysselsättningsfasen?

– Redovisningen får säga sitt den första december. Men i den budget som ligger på bordet för nästa år har vi föreslagit att de här tillfälliga utbildningsinsatserna ska göras permanenta i sysselsättningsfasen. Men sedan ska man komma ihåg att huvuddelen av de som befinner sig i sysselsättningsfasen ska vara hos en anordnare. Utbildningsinsatser ska framför allt sättas in betydligt tidigare innan man hamnar i sysselsättningsfasen.

Antalet personer i sysselsättningsfasen väntas växa under nästa år till 40 000. Vad  tänker regeringen göra för att försäkra sig om att alla som befinner sig i sysselsättningsfasen får ta del av utbildning under 2014?

– Arbetsförmedlingen har fått ett större ansvar för att öka matchningen och rusta personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det finns idag många nya grupper som står till arbetsmarknadens förfogande; personer som tidigare fanns hos Försäkringskassan och nyanlända.

Hur ska de snabbare komma in på arbetsmarknaden?

– Det handlar om att öka kvaliteten i sysselsättningsfasen och få fram fler arbetsplatsförlagda aktiviteter. När man skrivs in på Arbetsförmedlingen ska man tidigare få en handlingsplan och en handledare. Man kan också arbeta med olika anställningsstöd och sänkt arbetsgivaravgift för unga, samt att företag får morötter att jobba med.