PENSIONSFUSKET Pensionsmyndigheten kastar ut Allra från fondtorget och både Pensionsmyndigheten och Allras revisionsbyrå Deloitte har polisanmält dem. När pengarna kommer Allras sparare till del är oklart, då bolaget meddelat att de tänker överklaga Pensionsmyndighetens beslut.

Sent på torsdag eftermiddag kallade Pensionsmyndigheten till presskonferens där de meddelade att de kastar ut Allra från fondtorget, genom att säga upp samarbetsavtalet som myndigheten har med alla fondbolag som finns inom PPM-systemet. Dessutom har Pensionsmyndigheten begärt att Allra säljer av hela innehavet som svenska PPM-sparare har i deras fonder, så att spararna får tillbaka pengarna.

– Vi har lagt in en säljorder. Om de säljer nu kan vi ha pengarna i nästa vecka, säger Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare på Pensionsmyndigheten.

Men Allra har gått ut med att de planerar att överklaga Pensionsmyndighetens beslut, och därför är det inte säkert att innehaven kommer att säljas av med en gång i enlighet med säljordern.

Vid 14-tiden på fredagen lämnade Allra via sitt ombud in en begäran om inhibition till förvaltningsrätten i Stockholm.

– Begäran om inhibition avser beslutet att säga upp samarbetsavtalet, att avregistrera Allra från Fondtorget och en eventuell begäran om inlösen (säljorder red.anm), säger Marcus Johansson, juridiskt ombud för Allra.

Om inhibitionen godkänns innebär det att inga pengar kommer betalas ut innan frågan är slutligt avgjord i rätten, enligt Marcus Johansson.

Jimmy Larsson Hagberg säger att varken Pensionsmyndigheten eller någon annan svensk myndighet har mandat att tvinga fram en försäljning från Allra. Istället är det finansinspektionen i Luxemburg, där Allras fonder är registrerade, som är ansvarig tillsynsmyndighet.

– Vi har naturligtvis redan varit i kontakt med dem, säger Jimmy Larsson Hagberg.

Han vill däremot inte kommentera hur samarbetet har fungerat, eller vad som tyder på att myndigheten i Luxemburg kommer tvinga Allra till en snabb försäljning om de inte säljer självmant. Att Allra förr eller senare kommer tvingas sälja och lämna tillbaka pengarna är däremot säkert och garanteras av ett EU-direktiv, enligt Pensionsmyndigheten.

– De måste sälja, säger Jimmy Larsson Hagberg

Han jämför med fallet Falcon funds, där samarbetet med Maltas finansinspektion, som var tillsynsmyndighet, gick trögt. Det ledde till att det tog tre månader för dem att få till ett föreläggande mot Falcon funds och så småningom utse en likvidator för fonderna, som Falcon funds alltså inte styr över själva längre.

Under den tiden hade Falcon funds fortsatt att göra affärer, vilket ledde till att pensionsspararna förlorade pengar. Hur stor sannolikheten är att Allra skulle fortsätta göra affärer med spararnas pengar kan inte Jimmy Persson Hagberg kommentera, men han säger att ur brottssynpunkt så förvärrades situationen för Falcon funds då de fortsatte handla efter Pensionsmyndighetens beslut och säljorder.

– Det stärkte ju vårt case, säger Jimmy Persson Hagberg.

För närvarande pågår två utredningar mot Falcon funds, bland annat av Ekobrottsmyndigheten.

Än så länge har 22 000 av Allras pensionssparare hunnit byta fond sedan de negativa skriverierna om Allra började. Det motsvarar fonder för 3,2 miljarder och 90 procent av de spararna har valt Såfa, den fond som sparare automatiskt får om de inte gör ett aktivt val och som har haft en avkastning över genomsnittet på senare år.

Men 16 miljarder kronor och 110 000 sparare är för närvarande inlåst hos Allra, på oviss tid. Eftersom Pensionsmyndigheten har lagt en säljorder på hela innehavet som Allra förvaltar åt det, kan enskilda sparare hos Allra inte längre byta fond.

I Dagens Industri är sparekonomen Claes Hemberg självkritisk för att han inte gick ut tidigare och uppmanade Allras sparare att byta fond.

– Jag bannar mig själv att jag inte varit mer högljudd och sagt åt folk att sälja, säger han till tidningen.