PENSIONSBLUFFEN All ny handel med bolaget Allras pensionsfonder stoppas, efter massiv kritik och en storm av klagomål från kunder: »Det rör allt från felinformation, aggressiv marknadsföring, till att de utger sig för att vara Pensionsmyndigheten – något de absolut inte får göra«

Efter kritiken mot bolaget Allra väljer Pensionsmyndigheten nu att stoppa alla nyval av bolagets fyra pensionsfonder – Allra Lagom, Allra Modig, Allra Försiktig och Allra Ränta. Köpstoppet gäller under tiden som Pensionsmyndigheten genomför en utredning av bolaget.

– Vi har ställt ett antal frågor till Allra som de har till nästa fredag på sig att svara på, säger Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare på Pensionsmyndigheten till Dagens Arena.

Det är framförallt SvD Näringsliv som i en rad artiklar har granskat Allras verksamhet, och bland annat kunnat visa att fonderna gett väldigt låg avkastning trots höga avgifter och löften om aktiv förvaltning. Dessutom har Allra ett eget kapitalmarknadsbolag i Dubai, och det är bland annat den verksamheten samt andra delar av innehavet i Allras fonder som har gjort att Pensionsmyndigheten finner anledning att ställa ett antal frågor till bolaget.

Utredningen av Allra rör också hur bolaget har arbetat med marknadsföring och försäljning gentemot kunder

– Tyvärr är det så att Allra är ett av de bolag som är allra mest förekommande bland klagomål vi får in, och bredden i typ av klagomål är stor. Det rör allt från felinformation, aggressiv marknadsföring, till att de utger sig för att vara Pensionsmyndigheten – något de absolut inte får göra. De har även anklagats för att flytta pengar utan kundens vetskap, säger Jimmy Larsson Hagberg.

Sedan tidigare bedrägerier mot pensionssparare uppdagats, har Pensionsmyndigheten från 1 oktober skärpt kraven inom det samarbetsavtal som alla pensionsbolag måste skriva under för att kunna väljas inom premiepensionssystemet.

Det rör allt från felinformation, aggressiv marknadsföring, till att de utger sig för att vara Pensionsmyndigheten. De har även anklagats för att flytta pengar utan kundens vetskap.

– I det nya avtalet har vi reglerat att fondbolag har ett ansvar även för de företag som säljer till fonden, vilket blir aktuellt om försäljningsföretagen lurar kunder att köpa en viss fond, sade Jimmy Larsson Hagberg till Dagens Arena.

Det är sedan myndigheten sammanställde de klagomål som kommit in efter regelskärpningen, som det stod klart hur mycket Allra stack ut.

Allras fonder har 130 000 svenska pensionssparare som kunder, och förvaltar runt 90 miljarder kronor. Ordföranden Ebba Lindsö, som även är ordförande i Sjätte AP-fonden, meddelade förra veckan att hon tänker avgå. I styrelsen sitter också den tidigare socialdemokratiske justitieministern Thomas Bodström och Meg Tivéus, tidigare ordförande i Svenska spel som inte har uttalat sig alls sedan Allra började omskrivas, enligt SvD Näringsliv.

Befintliga kunder hos Allra kan fortfarande välja att byta till andra premiepensionsfonder, trots köpstoppet.