Foto: Klarna/Unionen

Unionen lägger sympativarsel mot Foundever Sweden AB och Teleperformance Nordic Aktiebolag, som jobbar med en del av Klarnas kundtjänst.

Skälet till det utökade varslet har enligt Unionen att göra med Klarnas agerande efter att det ursprungliga strejkvarslet lades i förra veckan. 

– Klarna har på ett aggressivt sätt försökt underminera styrkan i Unionens varsel. De har krävt att alla anställda ska uppge om de tänker strejka eller inte. De har även erbjudit anställda viss kompensation för förlorad inkomstförsäkring vid en uteslutning p.g.a. strejkbryteri eller om medlemmen självmant väljer att gå ur facket. Det är allvarligt och något vi inte kan acceptera, säger Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen, i ett pressmeddelande.

Enligt tidningen Arbetsvärlden har företaget bedrivit en antifacklig kampanj och en anställd berättar för tidningen att ”den som strejkar åker nog ut inom ett år”. 

Unionen uppger också att ytterligare ett skäl till sympativarslet är att man inte anser att Klarna visat sig vara intresserade av att lyssna på de anställdas önskan att ha kollektivavtal. 

Får kritik från arbetsgivarna

Men Unionens varsel får kritik från arbetsgivarhåll. 

– Att företag som tecknar och står upp för kollektivavtal straffas på grund av en konflikt som överhuvudtaget inte berör dem är helt orimligt. Med detta sympativarsel riskerar Unionen att försvaga viljan att teckna kollektivavtal och därmed hela den svenska modellen, säger Stefan Koskinen som är förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen.  

Klarna uppger till Dagens Arena att man är öppen för att teckna kollektivavtal men att det förslag som presenterats hittills inte är rätt för dem. 

”Att ingå ett kollektivavtal, där varje liten organisationsförändring skulle behöva förhandlas under långa processer, skulle innebära en inskränkning i flexibilitet och utveckling. Det handlar alltså primärt om att framlagt kollektivavtal skulle hämma vår flexibilitet och hindra oss från att arbeta snabbrörligt”, skriver Klarnas presschef Amanda Larsson i ett mejl till Dagens Arena.