Sara Kukka-Salam, (längst upp till vänster) och Lisa Nåbo (längst ner till höger).

Nato Det är inte alla Socialdemokrater som är nöjda med partiets beslut om att Sverige ska gå med i Nato. Dagens Arena har pratat med SSU, Socialdemokrater för tro- och solidaritet och S-kvinnor som alla var motståndare till ett Natomedlemskap, om hur de går vidare efter beslutet.

[UPPDATERAD]

 När Socialdemokraternas partistyrelse på söndagen valde att säga ja till svenskt Natomedlemskap, var det enligt statsminister Magdalena Andersson ett beslut som togs med en bred majoritet. Men det fanns både partistyrelsemedlemmar och sidoorganisationer inom partiet som var missnöjda med beslutet. En av dessa organisationer är Socialdemokrater för tro- och solidaritet där Sara Kukka-Salam är förbundsordförande.

-Det var inte det vi hoppades på men nu när beslutet är fattat så kommer vi självklart att respektera det. Det som är viktigt för oss nu när beslutet är taget är att inte bara försvarsmakten får mer resurser utan att det också satsas lika mycket på det fredsbefrämjande arbetet, i form av bistånd och diplomati. Fred och säkerhet står på två ben och fyller man bara på det ena så haltar det andra.

Ungdomsförbundet SSU har också hela tiden förespråkat ett nej till Nato. SSU-ordförande Lisa Nåbo påpekar att man respekterar beslutet på grund av den förändrade säkerhetspolitiska situationen, även om hon önskat att partistyrelsen valt en annan väg.

– Vi hade hellre sett en försvarsallians inom EU. Unga är de som är mest kritiska till ett Natomedlemskap och det är ju förståeligt. Det är unga som riskerar att skickas i krig för att försvara andra länder. Den oron är det viktigt att man tar hänsyn till. Sverige måste fortsätta vara en röst och en kraft för fred.

Nu när partiet valt väg är det framför allt en fråga som är extra viktigt för SSU, enligt Lisa Nåbo.

-Vi kommer vara tydliga med att regeringen måste garantera kommande generationer ett Sverige fritt från kärnvapen, en kärnvapenfri zon över Norden och att utländska militärbaser aldrig etableras i Sverige.

S-kvinnor som också varit emot ett svenskt Natomedlemskap är inne på samma linje.

– S-kvinnor fortsätter att driva på för fred och nedrustning, ett arbete som blir ännu viktigare efter beslutet. Vi har varit tydliga med vårt nej till Nato och kommer nu arbeta för att Sverige förblir en kärnvapenfri zon och att den feministiska utrikespolitiken för trygga rättsstater stärks, säger Annika Strandhäll, S-kvinnors ordförande.