Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

”Det verkar inte spela någon roll för dem att SD är ett främlingsfientligt parti”, säger statsvetare Ulf Bjereld.

I dag kräver näringslivsmännen Sören Gyll, Lars Kylberg och Stefan Hanna (C) i en debattartikelDagens Industri att decemberöverenskommelsen ska skrotas och att övriga partier ska öppna för samarbete med Sverigedemokraterna.

Statsvetaren Ulf Bjereld (S) menar att det uppenbarligen inte är en viktig fråga för artikelförfattarna att Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti.

– Jag noterar att dessa tre äldre herrar inte med en rad kommenterar det faktum att Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti och av många uppfattas som ett rasistiskt parti. Det är som att det inte spelar någon roll för dem och det säger väl en del om deras syn på politik, säger han.

Ulf Bjereld anser också att det är ett spel för galleriet att debattörerna kräver regeringsombildning eller nyval. Enligt honom finns det ingenting som tyder på att allianspartierna skulle vara villiga att gå in i en nyvalsdiskussion.

– Dels är opinionsläget ganska jämnt, dels finns det en substantiell risk för att Kristdemokraterna åker ur riksdagen. Nyval finns inte på agendan under en överskådlig tid och det borde de veta om de förstår något om politik, säger Ulf Bjereld.

Att näringslivsföreträdare kallar Miljöpartiets politik för näringslivsfientlig är inte något som förvånar Ulf Bjereld. Han menar att näringslivsföreträdare självklart vill ha en politik som i så stor utsträckning som möjligt gynnar näringslivet och att allt annat är oväsentligt för dem.

– Den här artikeln är ett uttryck för hur alla andra frågor blir oväsentliga för dem. Det gör också att deras inlägg är en sådan uppenbar partsinlaga att det på något sätt blir ointressant när man inte lyckas bolla det till ett allmänintresse.