Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

”Frustration på grund av brist på inflytande i sin kärnfråga” är statsvetarprofessorn Ulf Bjerelds förklaring till SD:s val att fälla regeringens budget.

Under tisdagskvällen kom beskedet om att Sverigedemokraterna kommer att rösta på alliansens budget och därmed fälla regeringen. S-märkta statsvetarprofessorn Ulf Bjereld är förvånad.

– Det är en ny strategi från SD:s sida. De har tidigare valt att arbeta långsamt och målmedvetet. Nu satsar man högt i ett spel som ingen vet hur det kommer att sluta, säger han.

Bjereld menar att insatsen är hög på grund av att SD inte vet hur deras väljare kommer att reagera på deras beslut och det kaos som beskedet kan medföra.

– Det är ett drastiskt steg, framför allt för att de sätter sin vågmästarroll på spel. De känner otvivelaktigt stark frustration på grund av att de inte får inflytande i invandrarfrågan, i kombination med segeryra efter två framgångsrika val, säger Bjereld.

Störst problem har dock Löfven. Mest sannolikt är att han skickar tillbaka budgeten till finansutskottet på återremittering och sonderar med allianspartiernas partiledare om att komma förbi SD på något sätt, tror Bjereld.

– Lyckas han inte får han avgå eller vänta på att han kan utlysa nyval i slutet av december. Jag tror inte att något parti är berett att samtala med SD, säger han och påpekar att han trodde att Sverigedemokraterna skulle nöja sig med den mediala publiciteten de fått hittills.

– Mediehanteringen har de skött mästerligt, säger han.