Bild: Flickr/Flazingo Photos & Allbright
Bild: Flickr/Flazingo Photos & Allbright

Dagens Arenas genomgång visar att endast 35 procent av Sveriges kommunchefer är kvinnor. ”Risken är stor att kommunerna formas utifrån männens perspektiv”, säger Amanda Lundeteg, vd för Allbright. 

Dagens Arenas genomgång av Sveriges kommuner och landstings siffror visar att av 188 av landets 290 kommunchefer är män. Endast 35 procent av Sveriges kommuner har en kvinnlig chef*. Samtidigt är andelen kvinnor bland kommunanställda totalt 80 procent.

– Det är anmärkningsvärt, framförallt när det finns ett så stort rekryteringsunderlag. Det påminner om näringslivet – kvinnorna finns på ingångsnivån, men männen sitter på den formella makten, säger Amanda Lundeteg, vd för Allbright, en stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet.

Kommunchefen, eller kommundirektören, är den högsta tjänstemannen i en svensk kommun och väljs av kommunstyrelsen. Enligt SCB:s senaste siffror, från 2011, hade 29 procent av kommunstyrelserna en kvinnlig ordförande. Att män befordrar män är ett mönster som upprepar sig, menar Amanda Lundeteg.

– Organisationer måste börja tänka efter var de är på väg i stället för att fortsätta leta efter den kompetens de redan har när de rekryterar. Exempelvis om en kommun har många kvinnor som flyttar, då behöver den kunskap om varför kvinnorna väljer att lämna. Det kan även en man veta, men om det är män som har den formella makten är risken större att kommunen formas utifrån deras perspektiv, säger hon.

Det verkar dock gå framåt för jämställdheten bland kommuntopparna. År 2011 var endast 26 procent av kommuncheferna en kvinna.

– Det är en positiv signal. Vi ser att representationen av kvinnor går framåt inom flera områden. Men politiker pratar ju dagligdags om att exempelvis varenda fritidspedagog ska vara genusutbildad. Jag tycker även att alla som leder en organisation ska ha kunskap om makt och stereotyper och hur det påverkar, säger Amanda Lundeteg.

* Listan uppdaterades senast juni 2015