Bild: Martina Huber/Regeringskansliet

Mellan 10 000 och 20 000 arbetslösa är i riskzonen till att bli utförsäkrade från a-kassan i februari. Om så blir fallet har de inte lämnat in en enda försäkran på fem månader.

Den första september inträdde förändringen som innebär att arbetslösa måste visa arbetsförmedlingen vilka jobb de har sökt. I oktober, november och december var det endast arbetslösa medlemmar i a-kassorna som skulle rapportera till arbetsförmedlingen, men från och med januari ska också ungdomar göra det. Hittills har endast ungefär hälften av ungdomarna rapporterat in sina siffror. I februari tillkommer dessutom drygt 100 000 långtidsarbetslösa.

Reformen har fått mycket kritik sedan införandet men syftet har aldrig varit att utförsäkra personer från a-kassan, säger arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) till Arbetet:
– Syftet är att förbättra och ge stöd i arbetssökandet. Samtidigt förändrar vi hela sanktionssystemet med fler, men också mildare, sanktioner. Då är det väldigt viktigt att systemet fungerar som det ska.

Under premiärmånaden oktober lämnade 46 000 arbetslösa inte in sina aktivitetsrapporter. I januari var antalet 35 000. Det är olyckligt menar Elisabeth Svantesson, hon tycker det är viktigt att alla vet vad som gäller.
– Det är en ny reform. Det tar ofta tid innan nya reformer sätter sig helt. Information är viktig, liksom att den som har svårt att fylla i blanketten ska få hjälp.

Och fortfarande är det alltså, enligt a-kassorna, mellan 10 000 och 20 000 arbetslösa som inte lämnat in sina aktivitetsrapporter sedan reformen. De riskerar nu att bli utförsäkrade i februari.
– Jag följer utvecklingen väldigt noga, säger Elisabeth Svantesson, till Arbetet.