En av hjärnorna bakom alliansens etableringsreform, fd. politiskt sakkunnig Catharina Bildt Grape, ångrar att man la etableringen på Arbetsförmedlingen: »Hade vi gjort det i dag hade vi funderat ett varv till«.

– Det var fel att flytta etableringen av nyanlända från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Det fungerade inte alls som vi tänkt. Hade vi gjort om reformen i dag hade vi tänkt ett varv till.

Det säger Catharina Bildt Grape, en av hjärnorna bakom den gigantiska etableringsreformen som skulle få ut fler nyanlända på arbetsmarknaden. Under alliansregeringen var hon politiskt sakkunnig för både Erik Ullenhag och Nyamko Sabuni.

På ett Fores-seminarium om framtidens flyktingmottagande riktade hon kritik mot reformen på flera punkter. Arbetsförmedlingen tog en större bit av kakan än vad som var tänkt, myndighetens upphandlade utbildningar blev väldigt kostsamma och det sociala stöd som tidigare hade varit en viktig del i kommunernas arbete med nyanlända försvann.

– Alla backade och det sociala stödet föll mellan stolarna. Etableringsreformen ledde inte heller till den radikala förändring som vi hoppats på – en genomgripande systemförändring som skulle förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället. Men det är bra att kvinnor deltar i etableringen i högre utsträckning, sa hon under seminariet.

Hon poängterade att det är svårt att genomföra så stora systemförändringar. Och att alliansregeringen delvis drevs av få sätta sin prägel.

– Det är pirrigt att tänka att man ska förändra hela systemet. Men att lägga etableringen på Arbetsförmedlingen var ett misstag. Dessutom bygger reformen på att nästan alla fick permanenta uppehållstillstånd, med tillfälliga uppehållstillstånd blir läget helt annorlunda, sa Catharina Bildt Grape.

Hon betonade också att anslagen för etableringen inte följt mängden uppdrag för handläggarna. När reformen sjösattes hade varje handläggare runt 30 personer var, nu är den summan det dubbla.

Ett alternativ när alliansregeringen utformade etableringsreformen var att skapa en helt ny myndighet med etablering som uppdrag.

– Det var helt uteslutet att en moderatledd alliansregering skulle gå med på det, sa Catharina Bildt Grape.