Foto:Leonid Mamchenkov/Flickr.
Foto:Leonid Mamchenkov/Flickr.

föräldraskap Pappor med barn under 12 år arbetar i högre utsträckning än mammor, och betydligt oftare heltid. Men skillnaderna i hur stor andel av föräldrar som arbetar skiljer sig mycket åt beroende på utbildningsnivå och ålder.

I en nyligen publicerad studie som bygger på Arbetskraftsundersökningarna (AKU) har SCB studerat hur föräldrar med barn under 12 år arbetar.

Det visar sig att bland föräldrar i gruppen 20-49 år gamla arbetar fler (drygt 88 procent) än vad övriga delen av befolkningen i samma ålder gör (79 procent). Skillnaden kan, enligt SCB, delvis bero på att föräldrarna är fler bland de äldre i åldersspannet.

Det finns också betydande könsskillnader. Män med barn under 12 år arbetade – oberoende av utbildningsnivå och ålder – i högre utsträckning än kvinnorna. Men medan skillnaden i sysselsättning för kvinnor och män med eftergymnasial utbildning var 7 procentenheter, så var den hela 35 procentenheter mellan kvinnor och män med förgymnasial utbildning.

Vad gäller ålder var skillnaden mellan hur många kvinnor respektive män som arbetar också betydligt högre bland föräldrar som var 20-29 år gamla, än inom hela gruppen föräldrar med yngre barn.

Dessutom är det betydligt vanligare att mammorna arbetar deltid än att papporna gör det. Av arbetande kvinnor med barn under 12 år arbetade 34,6 procent deltid enligt undersökningen, medan knappt 9 procent av papporna gjorde det. Skillnaden finns även bland de som inte är föräldrar, men det är vanligare att män utan barn arbetar deltid (15 procent) än män med barn.

Även arbetslösheten är betydligt större hos kvinnor med barn under 12 år än bland män i samma grupp.