FOTO: Phil Gyford/Flickr

AVTAL 17 Transport och Biltrafikens arbetsgivarförbund är överens om ett treårigt avtal för chaufförer och terminalarbetare. Även cykelbuden omfattas av kollektivavtalet.

Sent igår tisdag kom fackförbundet transport och Biltrafikens arbetsgivarföbund överens om ett nytt tre årigt avtal. Avtalet följer det av industrin satta märket på 6,5 procents lönehöjning för hela perioden.

– Jag ser det här som en bra uppgörelse där vi har lyckats få till mycket viktiga förstärkningar inom en rad områden, säger förhandlingsansvarige på Transport, Tommy Wreeth, i ett pressmedelande.

På arbetsgivarsidan är man nöjda med avtalet.

– Det blev ett ganska rent avtal, prick på märket, allt gick till lönehöjningar, säger Anders Norberg, förhandlingschef Biltrafikens Arbetsgivareförbund

Det nya avtalet omfattar även cykelbuden  deras villkor och arbetsuppgifter kommer att regleras lokalt.

Avtalet gäller 45 000 chaufförer och terminalarbetare. Fram till 30 september har båda parter möjlighet att säga upp avtalet.