Det krävs särskilda läkarintyg för tortyrskador, men brister i informationen till de asylsökande och i kunskapen hos läkarna riskerar att människor som saknar rätt dokument skickas tillbaka till tortyr.

Ett 80-tal avgjorda asylansökningar har granskats av Röda Korset. Det är tydligt att läkarintyg, som stöder den asylansökandes asylberättelse om hur tortyrskador uppkommit, är ett av de viktigare dokumenten i bedömningen om en asylberättelse är sann, skriver SR.

Många asylsökanden känner inte till att det krävs ett särskilt intyg för tortyrskador. Men det finns även bristande kunskaper inom läkarkåren för hur intygen ska utformas, för att kunna användas i en asylprövning. Detta är ett problem för asylsökandeprocessen, enligt Röda Korset.

– Vi har i dag väldigt många som kommer till Sverige med tortyr och trauma i bagaget och vi måste ha en beredskap. Vi måste ge verktyg till personerna som jobbar med detta och pröva deras ärende för att det ska blir en rättssäker prövning, säger Alexandra Segenstedt, jurist och migrationsrådgivare vid Svenska Röda Korset, till SR.

Konsekvenserna kan bli allvarliga om inte Migrationsverket specificerar hur läkarintygen ska utformas för att godkännas i en asylprövning, säger Sabina Lundell som är advokat med erfarenhet som offentligt biträde för asylsökande.

– Konsekvenserna blir ju väldigt allvarliga för den enskilde, det är att man kommer inte att få uppehållstillstånd. Migrationsverket kommer att sända personen tillbaks till ett hemland där personen ifråga kommer att riskera att utsättas för tortyr, säger Sabina Lundell till SR.